Nieuwe strategie DSM stemt analisten positief

Chemieconcern DSM heeft bekendgemaakt een fabriek in Zweden te sluiten. De hierbij gepaard gaande kosten zijn iets meer dan 10 miljoen euro. DSM is momenteel bezig zich aan te passen aan de nieuwe strategie en de sluiting van deze fabriek past hierin aldus het concern. Diverse analisten hebben recent nog hun adviezen en/of koersdoelen voor het aandeel opwaarts bijgesteld. De analisten stellen onder meer dat het aandeel een laag risicoprofiel heeft.

Sluiting fabriek
De fabriek die DSM zal sluiten produceerde vooral clavulaanzuur. Dit wordt gebruikt bij de toediening van penicilline voor bacteriën die immuun zijn geworden voor antibiotica. DSM stelt dat de activiteiten niet meer in de strategie van het concern passen. Met het sluiten van de fabriek gaan bijna 100 banen verloren. De lasten voor die gepaard gaan met het sluiten van de fabriek worden geraamd op iets meer dan 10 miljoen euro en zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2008 worden genomen.

DSM is momenteel bezig zich te hervormen naar de nieuwe strategie, vastgelegd in Visie 2000. Het concern wil zich toeleggen op innovaties. Hieronder vallen onder meer slimme verpakkingen. Dit is volgens Visie 2000 één van de vier opkomende sectoren. In deze strategie past volgens DSM dan ook het besluit tot de sluiting van de fabriek in Zweden.
br> Het belang dat de divisie DSM Venturing vorige week nam in The Compliers Group International (TCG) is een voorbeeld van de nieuwe strategie. TCG is een Nederlands concern dat zich heeft gespecialiseerd in de fabricage van slimme verpakkingen. Deze verpakkingen registreren het medicijngebruik van de patiënt en kunnen tevens gegevens over dit gebruik doorsturen naar zorgverleners, farmaceutische bedrijven of onderzoeksinstituten. DSM is van mening dat de verpakkingen kunnen bijdragen aan een betere en goedkopere gezondheidszorg. Er is niet bekend hoeveel kapitaal DSM in TCG pompt.

Geen verkoopadviezen
Geen van de analisten is negatief over het aandeel DSM , wat terug te zien is in de positieve consensus. Er staan geen verkoopadviezen uit voor het aandeel. Daarnaast zijn er 10 houd- en 14 koopadviezen afgegeven. Het beeld wordt versterkt wanneer de laatste adviezen worden bekeken. Hiervan zijn 7 koop- en 3 houdadviezen en geen verkoopadviezen.

Het gemiddeld koersdoel voor DSM bedraagt momenteel 43,31 euro, wat een verwacht rendement oplevert van bijna 30% (29,85%, red.). De meest recent afgegeven koersdoelen zijn zeer divers. Het laagste koersdoel dat is afgegeven is afkomstig van de analisten van Royal Bank of Scotland ( RBS ) en bedraagt 25 euro. Het hoogste koersdoel voor DSM is 50 euro, afgegeven door de analisten van SNS Securities.De bovenstaande grafiek laat zien dat DSM in vergelijking met de AEX -index een outperformer is. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat in vergelijking met een jaar eerder zowel DSM als de AEX -index een negatieve prestatie heeft geleverd. DSM heeft ten opzichte van een jaar eerder een negatief rendement geboekt van 14% (13,97%, red.). De AEX -index deed het zelfs nog slechter met een negatief rendement van 37% (36,85%, red.).

De grafiek laat zien dat vanaf begin mei 2008 DSM beter presteert dan de AEX -index. Over een jaar tijd heeft de AEX -index geen positief rendement laten zien. DSM heeft sinds halverwege maart 2008 een zeer sterke stijging laten zien van een negatief rendement van 32% tot een positief rendement van 5,5% halverwege juni 2008.