Positivisme blijft rond Roche na cijfers Q3

Het Zwitserse farmaciebedrijf Roche maakte recent bekend dat de omzet in het derde kwartaal van 2008 met 1,6% is gestegen tot 11,3 miljard Zwitserse frank. Dit is lager dan analisten hadden verwacht. Het concern heeft bevestigde echter wel zijn omzetdoelstellingen voor geheel 2008. Voorlopig blijven de analisten uitzonderlijk positief over het aandeel.

Tamiflu
De omzet van Roche is in het derde kwartaal van 2008 gestegen met 1,6% tot 11,3 miljard Zwitserse frank. De omzet was lager dan de 11,45 miljard Zwitserse frank waar analisten op hadden geanticipeerd. De lagere omzet is te wijten aan een afgenomen verkoop van het griepmiddel Tamiflu. Vanwege de angst voor een wereldwijde griepepidemie hebben verscheidene overheden en instanties de laatsste jaren op grote schaal Tamiflu ingekocht. Inmiddels zijn de voorraden van hun vol en sindsdien neemt de verkoop van Tamiflu af

Bevestiging omzetdoelstellingen
Voor geheel 2008 rekent de Zwitserse farmaceut op een omzetgroei tussen de 5-9%. Roche handhaaft de verwachting voor 2008 van een hoge ééncijferige omzetgroei, exclusief de verkopen van Tamiflu, waarbij beide divisies een hogere omzetgroei zullen laten zien dan de markt.

Roche heeft zijn doelstelling om voor 43,7 miljard dollar de resterende 44% van het biotechnologiebedrijf Genentech over te nemen die het nog niet bezit. In juli van dit jaar bracht Roche een bod uit op Genentech, dat gespecialiseerd is in medicaties tegen kanker. Genentech verwierp het bod omdat zij het te laag vond.Alom positivisme
De analisten van ABN Amro zijn positief over de sector farmacie en mede daarom ook over Roche . Het aandeel heeft tot nu toe in 2008 15% van zijn waarde verloren, wat ongeveer gelijk is aan de waarde-ontwikkeling in de sector en aanmerkelijk minder negatief dan de rest van de aandelenmarkt.

Voor het aandeel blijven analisten voorlopig ontzettend positief. Er staan voor het aandeel 29 koopadviezen uit. Daar staan 3 houdadviezen en slechts 1 verkoopadvies tegenover. De consensus voor het aandeel is dan ook overwegend positief.

De range in de meest recent afgegeven koersdoelen is vrij groot. Het laagst afgegeven koersdoel is van de analisten van Independent Research van 195 Zwitserse frank. Het hoogste koersdoel is 255 Zwitserse frank afgegeven door de analisten van CA Chevreux.