Adviezen verdeeld over Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert heeft onlangs zijn derde kwartaalresultaten bekend gemaakt. Er is bekend gemaakt dat de effecten van de economische vertraging duidelijker aan het worden zijn. Het nettoresultaat van de Groep bedroeg dit kwartaal -13 miljoen euro. Adviezen die zijn afgegeven door analisten zijn vrij verdeeld.

Derde kwartaalcijfers
De Groepsomzet is met 6.0% gedaald naar 741 miljoen euro ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. De daling exclusief wisselkoerseffecten zou beperkt zijn tot 1.7%. Bij Agfa Graphics en Agfa Healtcare waren de effecten van de economische vertraging zichtbaarder geworden, terwijl de omzet van Agfa Specialty Products gunstig beïnvloed werd door contracten met grote volumes van klanten in de beeldvormingsindustrie.

Hieronder de resultaten van de Agfa-Gevaert Groep in het derde kwartaal.Balans en Kasstroom
De totale activa noteert op eind september 2008 een bedrag van 3465 miljoen euro ten opzichte van 3559 miljoen euro eind december 2007. De handelsvorderingen staan op 792 miljoen euro en de handelsschulden 253 miljoen euro.

Eind september 2007 stond de netto financiële schuld nog op 852 miljoen euro, terwijl de schuld nu nog op een bedrag van 723 miljoen euro staat. De netto bedrijfskasstroom van 24 miljoen euro was in het derde kwartaal van 2008 een stuk hoger dan in het derde kwartaal van 2007 (-46 miljoen euro).

Derde Kwartaalcijfers per business groep
Agfa Graphics heeft in het derde kwartaal een omzetdaling gerealiseerd van 5.8% inclusief wisselkoerseffecten (-4.6%). Hieronder in de tabel de wijzigingen van de EBITDA en de EBIT.Agfa Healtcare heeft een omzetdaling van 4.2% gerealiseerd. Inclusief de wisselkoerseffecten is de omzetdaling 8.8%. Hieronder in de tabel de wijzigingen van de EBITDA en de EBIT.Agfa Specialty Products heeft een omzetstijging gerealiseerd van 5.8% inclusief wisselkoerseffecten. De EBITDA en de EBIT marges zijn vrij fors gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. Hieronder de volledige tabel van de Agfa Specialty Products.Vooruitzichten
De economische vertraging beïnvloedt de activiteiten van Agfa-Gevaert . In het persbericht geven zij aan vanwege de onzekere conjunctuur, dat het onmogelijk is om duidelijke vooruitzichten te geven. Graphics heeft last van de groeivertraging in de economie. Zij zullen concentreren op initiatieven om de kosten te verlagen. De Groep wil maatregelen nemen om de verkoop- en algemene beheerskosten te verlagen met 100 miljoen euro (inclusief wisselkoerseffecten) tegen het einde van 2008. Ook zijn er details naar buiten gekomen betreffende een besparingsplan. Het plan is om een verlaging van de operationele kosten van de Groep met 120 miljoen euro te verlagen tegen het einde van 2010. Door de recente economische trends zijn er kostenbesparende maatregelen genomen om de brutomarges te beschermen van de Groep.

Analisten zijn verdeeld
In totaal krijgt het aandeel 11 adviezen toebedeeld, waarvan er 3 koop-, 5 houd- en 3 verkoop zijn. Dit resulteert in een redelijk tot matige consensus en een rating van 2.5 ster van de 5. De laatste adviezen die zijn gegeven zijn net als de consensus vrij verdeeld.

Ageas Bank – blijft bij koopadvies – koersdoel 7.50 euro.
● Ca Chevreux – blijft bij verkoopadvies – koersdoel van 3 euro.
● ABN AMRO – geeft houdadvies – koersdoel van 5 euro.

De slotkoers van het aandeel eindigde vrijdag op 3.25 euro, terwijl een gemiddeld koersdoel van 5.75 euro wordt afgegeven door de analisten. Dit zou een verwachte outperformance geven van 76.78%.