Vopak overtreft verwachting analisten

Het Nederlandse tankopslagbedrijf Vopak presenteerde deze week zijn derde kwartaalresultaten die beter waren dan de gemiddelde verwachting van analisten. Vopak lijkt weinig last te hebben van de wereldwijde financiële crisis. De vraag naar opslagcapaciteit voor onder meer olie blijft onverminderd hoog. Mede daarom heeft het concern zijn verwachtingen voor geheel 2008 gehandhaafd.

Handhaving verwachtingen
Vopak realiseerde in het afgelopen kwartaal een bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten van 80,8 miljoen euro, een stijging van 18% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder toen deze uitkwam op 68,6 miljoen euro. Alle divisies droegen bij aan de toename van het resultaat.

Vopak heeft zijn verwachtingen voor het bedrijfsresultaat (ebit) verhoogd. Het concern rekent nu op een bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten voor geheel 2008 van minimaal 310 miljoen euro. Dit zou een stijging betekenen van 14% ten opzichte van 2007 (272,9 miljoen euro, red.). Eerder ging Vopak uit van 300 miljoen euro. Vopak handhaafde ook de verwachting om één of twee jaar eerder de doelstelling voor 2011 te bereiken, namelijk een ebitda te behalen van 475-455 miljoen euro per jaar.

De enige divisie die echt last heeft van de wereldwijde financiële crisis is het pensioenfonds van Vopak . De dekkingsgraad van het fonds nam in oktober af tot net onder de door de overheid vastgestelde grens van 105%. Wanneer de dekkingsgraad vóór 31 december niet is verhoogd is zal Vopak eenmalig maximaal 10 miljoen euro in het fonds moeten storten en de verschuldigde pensioenpremie in 2009 verhogen tot maximaal 9,5 miljoen euro. Volgens de IFRS-boekhoudregels heeft dit geen effect op de winst- en verliesrekening, zo stelt het concern.


Resultaten derde kwartaal 2008


John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak N.V.:
‘In lijn met de vorige kwartalen ontwikkelt het bedrijfsresultaat zich positief. Vele structurele factoren bepalen de vraag naar op- en overslag van vloeibare producten, waaronder het toegenomen aantal specificaties van producten en de toenemende afstand tussen de productie- en consumptie locaties van olieproducten en bulkchemicaliën. Dit zijn factoren die van positieve invloed zijn op de verdere wereldwijde ontwikkeling van Vopak en waarin we op korte termijn geen grote veranderingen verwachten.

Ter ondersteuning van de groeistrategie hebben we al in 2007 de onderneming geherfinancierd. De stabiele klantenportfolio met gemiddeld langere contracttermijnen vormt een gezonde basis voor onze succesvolle bedrijfsvoering. Ik blijf daarom vol vertrouwen over de ontwikkeling die het bedrijf doormaakt. Vopak blijft onverminderd vasthouden aan haar strategie gebaseerd op drie pilaren, te weten groei, klantgerichtheid en effectieve kostenbeheersing. Wij volgen de huidige financiële marktontwikkelingen en de verwachte economische groeivertraging nauwgezet en blijven vanzelfsprekend alert om de kansen en de bedreigingen die daaruit voortvloeien om te zetten in slagvaardige acties.’


Resultaten beter dan verwacht
De resultaten zijn beter dan analisten vooraf hadden verwacht. Analist Thijs Berkelder van effectenhuis Petercam is content met de gepresenteerde cijfers en is vooral positief verrast het resultaat bij olie EMEA. De analist had de hogere winstverwachting voor geheel 2008 reeds ingecalculeerd. De analist heeft voor het aandeel een koopadvies uitstaan.

Analist Michael Roeg vindt de trading update veel beter dan verwacht. De analist gaat ervan uit dat Vopak in het vierde kwartaal kan profiteren van verdere uitbreiding van het netwerk. Een sterkere dollar en acquisities. Rabo Securities heeft het aandeel een koopadvies gegeven met een koersdoel van 50 euro.

Voor het aandeel staan op dit moment 6 koop- en 5 houdadviezen uit. Het aandeel heeft geen enkel verkoopadvies gekregen. Momenteel bedraagt het gemiddeld koersdoel 43,42 euro. Analisten gepolst door Thomson reuters gaan uit van wpa voor 2008 van 3,10 euro. De ebit voor 2008 wordt door analisten geschat op 275,62 miljoen euro. Dit is dus lager dan de schatting gedaan door Vopak zelf van 310 miljoen euro.