RealDolmen betaalt deel van conv. lening terug

RealDolmen NV maakt bekend het uitstaande saldo van 36,1 miljoen van haar 2% senior onbevoorrechte converteerbare obligatie met terugbetalingsprijs van 118,44% op vervaldatum van 15 juli 2012 integraal te hebben terugbetaald.

Het bedrijf heeft ook een nieuwe financiering overeengekomen met een grootbank en een eerste kredietlijn opgenomen ten bedrage van €11 miljoen voor een vaste termijn van 3 jaar. Deze financieringsmiddelen worden gedekt door de gebruikelijke zekerheden zo meldt het persbericht.