Minder transacties drukken resultaat BinckBank

De gecorrigeerde nettowinst bedroeg in het eerste halfjaar van 2012 27,9 miljoen euro, zijnde 0,38 euro per aandeel. Dit is 16% lager dan in dezelfde periode vorig jaar (FY11 H1: 33,0 miljoen euro). In FY12 Q2 bedroeg de gecorrigeerde nettowinst 12,2 miljoen euro: 0,17 cent per aandeel. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de winst 22% lager, met name door een daling van de netto-provisiebaten als gevolg van een afname van het aantal beurstransacties met 19% en door een daling van de netto-rentebaten vanwege lagere rendementen op de beleggingsportefeuille.

Minder winst BinckBank

Interim-dividend op 17 cent

BinckBank keert een interim-dividend uit van 17 cent per aandeel. Houders van aandelen BinckBank N.V. ontvangen het dividend onder aftrek van dividendbelasting op maandag 30 juli 2012. Vanaf dinsdag 24 juli 2012 noteren aandelen BinckBank N.V. ex interim-dividend.

Komende zaken

Eind september zal de commerciële lancering van Italië plaatsvinden. Binck360 zal In Nederland naar alle waarschijnlijkheid in het derde kwartaal aan het grote publiek worden gepresenteerd. Het voorstel om het nieuwe depositogarantiestelsel in Nederland in het derde kwartaal 2012 in te voeren is uitgesteld naar 1 juli 2013. De jaarlijkse te verwachten bijdrage van 0,8 - € 1,5 miljoen euro is dan ook uitgesteld.

Balans per eind juni 2012 BinckBank

BinckBank resultaten H1 2012, <a href='/begrippen/451-balans'> Balans </a> Binckbank

Resultatenrekening per eind juni 2012 BinckBank

binckbank resultatenrekening H1 2012, Binckbank resultaten