Wereldhave boekt hogere resultaten, dividend op 3,16 euro

Wereldhave Belgium behaalde over het eerste halfjaar een direct resultaat van € 13,5 mln (2011: € 11,7 mln). Het netto huurresultaat is gestegen met € 2,2 mln als gevolg van de inbreng van het winkelvastgoed in Genk vanaf 11 april en het operationeel worden van de uitbreiding van het winkelcentrum te Nivelles vanaf 30 maart. De vastgoedkosten bleven stabiel en de algemene kosten en andere operationele opbrengsten en kosten liggen € 0,3 mln hoger.

Licht hogere bezettingsgraad

Deze stijging is een gevolg van een daling van geïnde honoraria voor de coördinatie van projectontwikkelingen voor derden. De financiële lasten en belastingen stegen met € 0,1 mln. Het direct resultaat per aandeel is daarmee uitgekomen op € 2,34 (2011: € 2,19). De EPRA bezettingsgraad op 30 juni bedroeg 93,8%, een stijging van 0,7% vergeleken met 31 december 2011. Uitgesplitst per sector bedraagt de EPRA bezettingsgraad per 30 juni 2012 (31 december 2011): winkelcentra 98,8% (100%), kantoren 83,2% (83,1%).

De winst over het eerste halfjaar, bestaande uit het direct en indirect resultaat, is uitgekomen op € 15,6 mln (2011: € 13,1 mln). Deze stijging is, in vergelijking met dezelfde periode in 2011, een gevolg van een hoger direct resultaat (€ 1,9 mln) en een hoger indirect resultaat (€ 0,6 mln).

Resultaten Wereldhave Belgium H1 2012

Wereldhave Belgium, Wereldhave Belgie, resultaten Wereldhave, resultatenrekening Wereldhave Belgium

Eigen vermogen en dividend Wereldhave Belgium

Het eigen vermogen bedraagt per 30 juni 2012 € 460,4 mln (31 december 2011: € 397,9 mln). De intrinsieke waarde per aandeel, inclusief winst lopend boekjaar, bedraagt per 30 juni 2012 € 72,99 (31 december 2011: € 74,63). Het gemiddelde renteniveau op de uitstaande korte termijn kredieten bedroeg over het eerste halfjaar 1,91 % (gemiddelde renteniveau 2011: 1,92%).

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 11 april 2012, overeenkomstig het voorstel van de Zaakvoerder, beslist een bruto dividend over het boekjaar 2011 uit te keren van € 4,0 bruto (netto: € 3,16). Het dividend is betaalbaar vanaf 19 april 2012.