Aandeel ASML als een speer, start met gecombineerde investeringen, koers boven fair value

Het aandeel ASML is over de afgelopen 12 maanden in een vrijwel rechte lijn van de 32 euro naar de 42 euro gestegen. Ondanks het feit dat het aandeel inmiddels boven het gemiddelde koersdoel van 43,60 euro noteert draait het bedrijf intern op volle toeren. Deze morgen maakte ASML het een gecombineerd investeringsprogramma heeft opgezet om geplande researchplannen eerder te kunnen ontwikkelen. ASML betrekt hierdoor haar klanten bij de R&D en spreekt daarom van een verlaging van het risico voor alle partijen.

In de komende vijf jaar wil ASML voor ruim 1,38 miljard dollar aan gelden aantrekken middels het gecombineerde investeringsprogramma. Participanten in dit programma kunnen een belang tot 25 procent hier in opbouwen.

Koers ASML als een speer

Waarderingsmaatstaven ASML

Complex-<a href= ASML te Veldhoven' align=middle/>
Complex van ASML te Veldhoven
Het aandeel ASML noteert op dit moment met een k/w van 17,48. De 5-jaars Shillers PE bedraagt 5,15. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector halfgeleiderindustrie bedraagt nu 10,49. Over het lopende boekjaar wordt voor volgend jaar een uit te keren dividend van 0,46 euro verwacht. Het dividendrendement volgens deze verwachtingen dan uit op 1 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de sector ligt op 2,4 procent.

De verhouding van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke (boek)waarde ligt op 4,07 (met de boekwaarde berekend door het eigen vermogen per eind vorig jaar te delen door het aantal uitstaande aandelen). De sector wordt verhandeld op 3,66 maal haar boekwaarde.

Het succes van ASML

Consensusverwachting resultaten 2012 ASML

Over het dit jaar ligt de consensus van de omzet op 4,86 miljard euro. Voor dit jaar wordt onder aan de streep een nettoresultaat verwacht van 111,5 miljoen euro. De algemene verwachting van het resultaat per aandeel ligt op 2,69 euro. De verwachting van het rendement op het eigen vermogen over dit jaar ligt op 3 procent.

Adviezen analisten over ASML

Het aandeel wordt door 31 analisten gevolgd (op fundamentele basis). Het gemiddelde koersdoel van de uitstaande adviezen bedraagt 43,6 euro. De prijs van het aandeel ligt zodoende 7 procent boven de fair value van de analisten. Om 14.02 noteert het aandeel 0,25 procent lager op 47,01 euro. Op basis van de huidige beurskoers ligt ASML 's marktkapitalisatie rond de 20,27 miljard euro.