Lagere omzet maar sterk resultaat Option

De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2012 bedroegen 23,3 miljoen EURO in vergelijking met 25,8 miljoen EURO tijdens het eerste halfjaar van 2011. De opbrengsten met betrekking tot producten daalde van 11,5 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2011 naar 6 miljoen EURO in dezelfde periode van 2012, terwijl de software en de licentie opbrengsten toenamen van 14,2 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2011 tot 17,3 miljoen EURO in dezelfde periode van 2012. De licentie overeenkomst die de Groep heeft afgesloten met Huawei Technologies genereerde totale opbrengsten van 16,5 miljoen EURO tijdens de eerste 6 maanden van 2012, vergeleken met 13,5 miljoen EURO het eerste halfjaar van 2011.

Resultatenrekening Option H1 2012

resultaten Option 2012

De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2012 bedroeg 75,6 % ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 54,6 % in de eerste jaarhelft van 2011. De brutowinstmarge werd positief beïnvloed door de toegenomen software en licentie opbrengsten.

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2011, daalden de bedrijfskosten met 3,5 miljoen EURO, van 17,5 miljoen EURO naar 14 miljoen EURO, door de verlaging van de ontwikkelingskosten, alsook de verkoops- en marketing kosten.

Resultaten omhoog

De EBIT voor het eerste halfjaar van 2012 en het netto resultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljoen EURO en 3,7 miljoen EURO in vergelijking met een EBIT en netto resultaat van respectievelijk –3,5 miljoen EURO en –2,9 miljoen EURO tijdens dezelfde periode vorig jaar. De cashpositie daalde van 25,2 miljoen EURO op jaareinde 2011 naar 13,0 miljoen EURO, en dit als gevolg van enerzijds een negatieve cashflow uit de bedrijfsactiviteiten van 9,1 miljoen EURO en anderzijds de cashflow van 3,1 miljoen EURO aangewend voor investeringsactiviteiten.

Balans Option per 30 juni 2012

Balans Sioen