Miko boekt hogere omzet

De geconsolideerde omzet bedroeg inde eerste zes maanden van 2012 73,71 miljoen euro, een stijging met 5,1 %t.o.v. dezelfde periode in 2011. Van de groepsomzet vertegenwoordigden de business units “koffieservice” en“kunststofverpakkingen” respectievelijk 49 % en 51 %, en circa 77 % ervan werd gerealiseerd in het buitenland.

Meer koffie

De omzet van de koffieserviceafdeling toonde een vooruitgang met 10,4 %. Deze vooruitgang werd vooral gerealiseerd door de dochterondernemingen in België, Frankrijk en Engeland. In België werden de capsuleconcepten “Miko4U” en “Puro4U” succes volgelanceerd. Tevens deed de duurzame koffie “Puro” het goed in de kantorenmarkt. In Frankrijk werden een aantal nieuwe contracten afgesloten met grote klanten, wat uiteraard het volume ten goede kwam. In april van vorig jaar haalde Miko Coffee UKde belangrijke klant “The National Trust” binnen. De verkopen aan deze klant zijn in de besproken periode voor het eerst ten volle in de cijfers terug te vinden.

Miko, Miko resultaten

De EBIT, EBITDA en nettowinst van degroep stegen met respectievelijk 1,4 %, 2,1 % en 2,1 % tot respectievelijk 5,75miljoen euro, 9,50 miljoen euro en 4,26 miljoen euro.

Binnen de IFRS-segmentering gingen de EBIT en de EBITDA van de koffieserviceafdeling met respectievelijk 0,6 % en4,1 % vooruit. Deze resultaatsstijging is het gevolg van de gestegen verkoop. De investeringen bedroegen 2,17 miljoen euro, en waren vooral bestemd voor de aankoop van koffietoestellen.

De EBIT en EBITDA van de kunststof verpakkingsafdeling stegen met respectievelijk 1,8 % en 0,8 %. Hier speelden de gedaalde kunststofprijzen in het voordeel van de marge. In de kunststof verpakkingsafdeling werd 1,71 miljoen euro geïnvesteerd. Het betrof voornamelijk investeringen in productiemachines.