Sofina biedt op kapitaalsonderdeel GDF Suez

Sofina N.V. kondigt vandaag de lancering aan van een aanbod van units samengesteld uit obligaties en warrants (« Units ») verwervende in GDF Suez aandelen voor een bedrag van ongeveer 250 miljoen US dollars met vervaldag in 2016. Elke Unit zal bestaan uit één obligatie en één warrant.

De houder van één warrant zal het recht hebben om in contanten in te schrijven voor een bedrag in EUR gelijk aan het equivalent van 250,000 USD gebaseerd op de wisselkoers USD/EUR op het ogenblik van de prijsbepaling om bestaande aandelen GDF Suez te verwerven, momenteel gehouden door Sofina tegen betaling van de initiële uitoefenprijs in euros. Het precies aantal van GDF Suez aandelen onderliggend aan elke warrant zal bepaald worden rekening houdend met de uitoefeningsprijs en de USD/EUR wisselkoers bij de prijsbepaling.

De opbrengst van het aanbod zou bestemd zijn om sommige bestaande korte termijn leningen te vervangen en te voorzien in bijkomende dekking van de balans tegen in US dollar uitgedrukte private equity blootstelling.