Econocom splitst aandeel in 4

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Econocom Group heeft zich op 14 september 2012 uitgesproken over, onder meer, de vernietiging van eigen aandelen en de splitsing in vier (4) van de aandelen van Econocom Group.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het voorstel van de Raad van bestuur tot vernietiging van 2.000.000 eigen aandelen goedgekeurd, ingevolge dewelke het kapitaal van Econocom Group zal worden vertegenwoordigd door 24.172.897 aandelen in plaats van 26.172.897 aandelen voordien.

Splitsing in 4

Vervolgens heeft de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel van de Raad van bestuur tot splitsing van de aandelen van Econocom Group in vier (4) goedgekeurd, ingevolge dewelke het kapitaal van Econocom Group vanaf 17 september 2012 zal worden vertegenwoordigd door 96.691.588 aandelen.