Euronav verkoopt boot

Het directiecomité van Euronav NV kondigde de verkoop aan van de VLCC Algarve (1999 – 298.969 dwt), voor een prijs van 35.875.000 miljoen USD. De levering van het schip aan haar nieuwe eigenaar vond vandaag plaats.

De te boeken meerwaarde op deze verkoop bedraagt 7,3 miljoen USD en de vrij beschikbare cash gegenereerd door deze verkoop na de verplichte terugbetaling van de lening bedraagt 17,3 miljoen USD.

Het schip zal door haar nieuwe eigenaar geconverteerd worden tot FPSO en zal bijgevolg de VLCC wereldvloot verlaten.