Meer winst voor AB Inbev in Q3

De opbrengsten stegen met 9,1% in 3Q12 en met 6,7% in 9M12, en de opbrengsten per hl namen met 10,2% toe in 3Q12 en met 7,3% in 9M12 onder invloed van zowel een gunstige merkenmix als beste praktijken inzake opbrengstenbeheer. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl in 3Q12 met 10,1% en in 9M12 met 7,4% gestegen.

De Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) steeg met 6,6% in 3Q12, of met 8,3% per hl. In 9M12 steeg de KVG met 4,5%, of met 6,1% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 8,4% in 3Q12 en met 6,5% in 9M12.

De EBITDA steeg in 3Q12 met 10,6% tot 3 977 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 38,7%, een stijging met 54 basispunten. De EBITDA groeide in 9M12 met 6,9% tot 11 123 miljoen USD, terwijl de EBITDA-marge een lichte stijging kende en 37,7% bedroeg.

Relatief veel intereskosten

De netto financiële kosten bedroegen 641 miljoen USD in 3Q12 en omvatten 466 miljoen USD netto-interestkosten, 90 miljoen USD periodetoerekeningskosten en -85 miljoen USD overige financiële resultaten. De overige financiële resultaten omvatten vooral niet-gerealiseerde, non-cash wisselkoersverliezen op intragroepsschulden en -leningen, de kosten van de afdekking van vreemde valuta en grondstoffen, en de betaling van bankkosten en belastingen in de normale bedrijfsuitvoering.

Resultaten derde kwartaal AB Inbev

AB Inbev