Strategisch plan Fountain goedgekeurd

De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden. Het uiteindelijke plan is ook gestoeld op nauwe Het nieuw strategisch plan zal betrekking hebben op de periode 2013-2017.

Met het strategische plan wil Fountain o.a. haar commerciële strategie, het distributiemodel en haar administratieve organisatie gaan aanpassen. Om de aanpassingen te kunnen bekostigen zal het bedrijf fors moeten gaan investeren zo meldt het in haar persbericht. In de komende 2 jaar zal de EBITDA hierdoor negatief beïnvloed worden.