Forse daling resultaten D'Ieteren

In vergelijking met 2011 daalden de verkopen in vergelijkbare gegevens1 met 10,0 % in het derde kwartaal (gepubliceerde gegevens: -12,6 %) en met 5,3 % over de eerste negen maanden van het jaar (gepubliceerde gegevens: -7,5 %).

D’Ieteren Auto

Het marktaandeel bedroeg 21,93 % in het derde kwartaal, op een markt van nieuwe voertuigen die daalde met 10,9 %. Sinds het begin van het jaar bedraagt het marktaandeel 21,97 %, een stijging ten opzichte van het volledige jaar 2011 (21,89 %), op een markt die daalt met 12,2 %. In vergelijkbare gegevens1, daling van de verkopen met 21,8 % in het derde kwartaal (gepubliceerde gegevens: -26,2 %) en met 7,9 % sinds het begin van het jaar (gepubliceerde gegevens: -11,8 %).

Belron

Stijging van de verkopen met 1,9 % in het derde kwartaal, bestaande uit een organische daling met 2,5 %, 0,7% externe groei en een positieve impact uit wisselkoersschommelingen van 3,7%. Sinds het begin van het jaar: daling van de verkopen met 2,5 %, bestaande uit een organische daling met 6,9 %, 0,9 % externe groei en een positieve impact uit wisselkoersschommelingen van 3,5%.

Verwachtingen D’Ieteren

Rekening houdend met de huidige vooruitzichten voor zijn activiteiten en met de onzekere economische omgeving, verwacht D’Ieteren voor 2012 nog altijd een daling met ongeveer 25 % van het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel2, in vergelijking met een uitzonderlijk goed jaar 2011.

Kerncijfers D’Ieteren Q3 2012

D’Ieteren, resultaten D’Ieteren