Buitengewone algemene vergadering keurt kapitaalverhoging voor Dexia NV goed

Op vrijdag 21 december 2012 werd een Buitengewone algemene vergadering van Dexia NV gehouden, die zich heeft uitgesproken voor de voortzetting van de activiteiten van Dexia NV op grond van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, in lijn met de aanbeveling van de raad van bestuur van de vennootschap. De niet-geauditeerde tussentijdse financiële staten van Dexia NV op 30 september 2012 toonden immers een negatief eigen vermogen, dat vooral het gevolg was van de aanzienlijke waardevermindering die Dexia NV heeft opgetekend op zijn belang in Dexia Crédit Local S.A., waardoor een beraadslaging van de Buitengewone algemene vergadering zich opdrong.

Om het geordende ontmantelingsplan van de groep Dexia te kunnen voortzetten, heeft de Buitengewone algemene vergadering ook haar goedkeuring verleend aan een kapitaalverhoging voor Dexia NV, voorbehouden aan de Belgische en Franse Staat, waarvan het bedrag van 5,5 miljard EUR werd bepaald op basis van de hypotheses van het bijgestelde ordentelijke ontmantelingsplan dat de Staten op 14 december 2012 bij de Europese Commissie hebben ingediend.