ABN AMRO's visie voor 2009

ABN AMRO rekent in 2009 op significante renteverlagingen, samenwerking tussen overheden, stimulering van de economie en hervormingen in het bankwezen om de kredietcrisis te overwinnen en op termijn meer stabiliteit te kunnen waarborgen. Ook in 2009 blijft voorzichtigheid geboden op de aandelenmarkt. Zogenoemde large cap-ondernemingen met een sterke liquiditeit en solvabiliteit hebben de voorkeur. In de regionale verdeling wordt het accent gelegd op de Verenigde Staten. Deze markt heeft een defensief karakter doordat er meer slecht nieuws in de koersen is verwerkt. Bovendien past de Amerikaanse economie zich eerder aan aan de slechte ontwikkelingen.

Verder adviseert ABN AMRO beleggingen in obligaties te concentreren op leningen van de hoogste kwaliteit, zoals staatsleningen en die van supranationale instanties. Inflatiezorgen blijven op de achtergrond maar door de gedaalde rente zal het rendement wel lager liggen dan het voorgaande jaar.

Voor beleggers is de zure appel van de kredietcrisis veel groter geweest dan voorzien en nog niet afgerond. De liquiditeitsproblemen in het bankwezen hebben internationaal sterker om zich heen gegrepen dan verwacht. Hiermee is ook de ontkoppelingstheorie over opkomende markten ontkracht.

Overheden zullen ook in 2009 een sleutelrol spelen in het vlottrekken van de financiële markten. Door deze ervaringen zullen de eerste tekenen van veerkracht van de mondiale economie eerder een bescheiden onthaal krijgen dan een juichend welkom. ABN AMRO verwacht dergelijke signalen pas ver in 2009 en denkt dat de AEX daardoor kan opveren richting het niveau van 300.

Op de valutamarkten heeft de turbulentie van het afgelopen jaar geleid tot een versterking van de dollar. Die zal in de loop van het jaar ten einde komen. Het economische bureau van de bank rekent voor het einde van dit jaar met een dollar tussen de 1,25 en 1,30.