Koersdoelen Philips fors omlaag

Donderdagmorgen gaf electronicaconcern Philips tijdens de analistendag een winstwaarschuwing af. Het concern verwacht een verdubbeling van het bedrijfsresultaat (ebita) per aandeel in 2010 niet meer te kunnen realiseren vanwege verslechterende marktomstandigheden. Analisten hebben massaal hun koersdoel voor het aandeel verlaagd.

Winstwaarschuwing
“De huidige neergang kent zijn weerga niet en ontwikkelt zich sneller en veel dieper dan verwacht. In reactie hierop moeten we snel handelen en verdere stappen ondernemen om het effect op onze winst te minimaliseren”, aldus Philips .

Het concern meldde tijdens de analistendag dat doorlopende maatregelen om kosten te reduceren zullen leiden tot nieuwe afschrijvingen van ongeveer 110 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2008. De totale herstructureringskosten zullen hierdoor dit kwartaal uitkomen op 340 miljoen euro. Daarnaast moet Philips in het vierde kwartaal 1,1 miljard euro afschrijven op belangen in de Zuid-Koreaanse schermenfabrikant LG Display en de Nederlandse halfgeleiderfabrikant NXP.

In het vierde kwartaal verwacht Philips dat de divisie Healthcare een omzet zal behalen tussen de 2,25-2,35 miljoen euro. Voor de divisie Consumer Lifestyle ligt deze verwachting tussen 2,8-3 miljoen euro. Tot slot verwacht Philips voor de divisie Lighting een omzet te behalen tussen de 1,825-1,925 miljoen euro.

Koersdoelverlagingen
De analisten van JP Morgan zijn van mening dat Philips een snel herstel kan laten zien, maar dat het nog te vroeg is om in te stappen. Het uitblijven van een nieuwe winstverwachting afgelopen donderdag na de winstwaarschuwing is één van de redenen van de analisten. Daarnaast vinden de analisten het aandeel niet goedkoop ondanks het opwaartse potentieel dat er is, wanneer er wordt gekeken naar de winstverwachtingen op korte termijn. Het koersdoel is mede op basis van het voorgaande verlaagd van 18 euro tot 14 euro.

Effectenhuis Société Générale heeft het advies voor Philips verlaagd naar houden. Het koersdoel is daarnaast neerwaarts bijgesteld van 20 euro tot 13 euro. De analisten nemen een meer voorzichtige positie in naar aanleiding van de winstwaarschuwing die Philips heeft afgegeven. De verslechtering van de consumentenmarkt vinden de analisten zorgelijk, omdat zij verwachten dat de verkoop van het TV-onderdeel verder zal worden uitgesteld. De verkoop van dit onderdeel zou volgens de analisten namelijk een sterke positieve katalysator zijn.

Er was al eerder twijfel bij de analisten van Ageas Bank of Philips in staat zou zijn om binnen de vooropgestelde termijn de doelstellingen van het plan Vision 2010 te verwezenlijken. De waarschuwing verbaasde de analisten niet gezien de verslechterende marktomstandigheden. Dit is volgens de analisten al meegerekend in de koers. Het koopadvies wordt mede daarom door de analisten gehandhaafd, op basis van een strategisch plan, een heroriëntering naar minder cyclische activiteiten die een meerwaarde opleveren en een zeer goede soliditeit.

De analisten van UBS hebben het koersdoel voor Philips verlaagd met 70 eurocent tot 18,10 euro. De analisten voorzien nu een wpa voor 2009 van 1,01 euro, waar dit eerder nog 1,09 was. De markten hadden volgens de analisten de winstwaarschuwing al ingeprijsd aangezien de koers nauwelijks reageerde. De analisten handhaven het koopadvies omdat zij van mening zijn dat de marges zullen verbeteren vanwege de aanpassing van de portfolio van Philips . Daarnaast lijken de kostenbesparingen volgens de analisten op schema te liggen.

Hieronder volgt een opsomming van de koersdoeverlagingen die zijn afgegeven ná de winstwaarschuwing:

  • Nataxis – 18 naar 14,50 euro
  • Oddo Securities – 15 naar 11 euro
  • ABN AMRO – 25,10 naar 11 euro
  • Société Générale – 20 naar 13 euro
  • Morgan Stanley – 16 naar 10 euro
  • JP Morgan – 18 naar 14 euro
  • UBS – 18,80 naar 18,10 euro

    De gemiddelde koersdoelverlaging van de bovenstaande wijzigingen is 5,60 euro. Het gemiddelde koersdoel van deze 7 adviezen is 13 euro. Dit ligt dicht bij de huidige koers van het aandeel (12,70 euro, red.) waardoor de analisten een geringe outperformance voor het aandeel verwachten.