Distrigas outperformer België

Het aandeel Distrigas is één van de weinige aandelen van Euronext Brussel die over 2008 een positief rendement opleverde. De performance van het aandeel lag dit jaar op bijna 30%. Hierdoor is het aandeel met afstand het best presterende Belgische aandeel. Door de relatief hoge nominale waarde van een aandeel Distrigas is ook de liquiditeit van het aandeel een stuk lager. Dit kan één van de redenen zijn waarom het aandeel niet met de massa mee omlaag is gegaan. Het aandeel heeft de laatste jaren een zeer stabiele koers/winst-verhouding gehad. Voor 2008 en 2009 zijn op basis van de taxaties van de resultaten per aandeel en de huidige koers de koers/winst-verhoudingen wederom stabiel.

Resultaten eerste negen maanden 2008
Het globale verkoopsvolume van Distrigas bedraagt 133,4 TWh en kende een stijging van 8,6 % in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2007.

  • De verkoop in België kende door de toename van de concurrentiële druk een lichte volumedaling tot 94,8 TWh (-1,7 %), voornamelijk ten gevolge van de lagere verkoop in het segment van de industriële klanten. Ondanks de koudere temperaturen in het eerste kwartaal ten opzichte van het vorige jaar is de verkoop aan het segment van de voortverkopers nagenoeg stabiel gebleven. De verkopen aan de elektriciteitsproducenten vertonen echter een lichte stijging.

  • De verkoop buiten België en arbitrage bedraagt 38,7 TWh, een belangrijke stijging van 45,8%. Deze positieve evolutie is echter volledig toe te schrijven aan de arbitrageactiviteit, aangezien de verkoop buiten België een lichte achteruitgang kende ten gevolge van de toegenomen concurrentie.

    De stijging van de arbitragevolumes is enerzijds het gevolg van het realiseren van verschillende opportuniteiten (zowel op de spot -gasmarkten als op de markt van vloeibaar aardgas (LNG)) en anderzijds het gevolg van een verfijnde berekeningsmethodiek van de netto-arbitrageverkopen die sinds 1 januari 2008 werd ingevoerd (volgens deze methodiek zouden de netto-arbitrageverkopen over de eerste drie kwartalen van 2007 goed zijn geweest voor 10,0 TWh).

    Op het vlak van de LNG-verkoop waren er eind september 2008 6 ladingen verkocht, vergeleken met 4 gedurende diezelfde periode in 2007. Hier dient eveneens te worden gewezen op de aanpassingen aan de LNG-terminal van Zeebrugge, waar de methaanschepen nu ook kunnen worden geladen. Hierdoor kan Distrigas voortaan vloeibaar gas uit deze terminal exporteren. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2008 kende Distrigas een omzet van € 4.007 miljoen, wat een stijging van € 1.141 miljoen (39,8 %) vertegenwoordigt. Deze evolutie is hoofdzakelijk het gevolg van enerzijds de verhoogde bijdrage van de arbitrageactiviteit (voor ongeveer 40 %) en anderzijds het gevolg van een belangrijk prijseffect ten gevolge van de sterke toename van de olieprijzen die werd vastgesteld gedurende het jaar.

    Gasopslag Zeebrugge

    Op 1 juli 2008 heeft Distrigas haar dochter Distrigas & C° verkocht aan Fluxys voor een totale prijs van € 974,6 miljoen met een meerwaarde van meer dan € 300 miljoen. Distrigas verwelkomde tijdens de Raad van bestuur van 30 oktober 2008, Eni , de 7de grootste oliemaatschappij ter wereld en de grootste aardgasonderneming in Europa, als nieuwe hoofdaandeelhouder. De overname door Eni van de aandelen Distrigas in het bezit van Suez (57,24 %) werd al eerder afgerond.