Kardan ziet nettowinst dalen

Eind november is Kardan met zijn derde kwartaalresultaat naar buiten gekomen. De resultaten betreffende de nettowinst en het resultaat per aandeel in de eerste negen maanden van 2008 zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van de eerste negen maanden van 2007. Resultaten in de nabije toekomst zullen afhankelijk zijn van de tijdslengte van deze onstabiele economische periode.

Eerste negen maanden
Het segment Real Estate heeft een enorme nettowinststijging meegemaakt in de eerste negen maanden van 2008 ten opzichte van de eerste negen maande van 2007. Met 31 miljoen euro aan nettowinst is dat een stijging van 94%. Het segment Financial Services (Insurance and Pension) heeft vooral een enorme nettowinstdaling staan. Het segment had een nettowinst van -16 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2008, dit ten opzichte van 17 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2007. De winst per aandeel is van 0.42 euro gezakt naar 0.28 euro, wat resulteert in een daling van 33%. De totale nettowinst is met 11 miljoen euro gedaald ten opzichte van de eerste negen maanden van 2007. De nettowinst komt uit op een bedrag van 23 miljoen euro, dit is een daling van 33%.
Zie de tabel hieronder voor de resultaten.

Kardan .JPG>

Herstructurering
Gisteren hebben de aandeelhouders van Kardan ingestemd met het voorstel om te fuseren met GTC Real Estate. Hiermee is volgens de onderneming de laatste stap gezet voor de afronding van de fusie. Op 16 december wordt verwacht dat de transactie is afgerond. Hierdoor zal de structuur van de Kardan Groep transparanter worden en ontstaat er een grotere holding met een versterkte vermogenspositie.

Outlook
Kardan is gegroeid naar een belangrijke speler in opkomende markten. De groei in opkomende markten is onderworpen aan de impact van de globale economische onrust. In CEE/CIS landen worden investeringen verkocht door buitenlandse investeerders en het groeipercentage in China is ook aan het dalen. Kardan en zijn dochterondernemingen zullen dan ook niet in nieuwe investeringen van Real Estate en Financial Services stappen totdat de markt weer enigszins is gestabiliseerd.