Westport maakt resultaten vierde kwartaal en volledig jaar 2022 bekend

VANCOUVER, British Columbia, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport") (TSX:WPRT / Nasdaq:WPRT) maakte vandaag de financiële resultaten bekend voor het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2022 en gaf een update over de activiteiten. Alle cijfers zijn in Amerikaanse dollar, tenzij anders vermeld.

Hoogtepunten

  • Opbrengst van $ 305,7 miljoen voor 2022 en $ 78,0 miljoen voor het vierde kwartaal, een lichte daling ten opzichte van vergelijkbare perioden in 2021 als gevolg van de verzwakking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.
  • Nettoverlies van $ (32,7) miljoen of $ (0,19) per aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 13,7 miljoen in het voorgaande jaar. Voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg het nettoverlies $ (16,9) miljoen.
  • Aangepaste EBITDA1 van $ (27,8) miljoen, ten opzichte van $ 17,5 miljoen vorig jaar. De aangepaste EBITDA over het vierde kwartaal bedroeg $ (12,9) miljoen.
  • De geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen $ 86,2 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De in de loop van het jaar in bedrijfsactiviteiten gebruikte geldmiddelen bedroegen $ 31,6 miljoen.
  • Gunning van twee programma's voor de ontwikkeling en levering van LPG-systemen aan een wereldwijde fabrikant van originele uitrustingen ("OEM") voor verschillende Euro 6- en Euro 7-voertuigplatformen.
  • Kondigde belangrijke H2 HPDI-testresultaten aan met Scania, die de enorme waarde en de beste prestaties van onze eigen technologie aantoonden.
  • Kondigde een samenwerking aan met Johnson Matthey , een wereldleider in duurzame technologieën, om een emissienabehandelingssysteem voor H2 HPDI te ontwikkelen.
  • Kondigde aan de wereldwijde productie in China uit te breiden om de huidige en toekomstige groei in waterstof te ondersteunen.
  • Kondigde een samenwerking met een wereldwijde OEM aan om de prestaties, efficiëntie en uitstoot van de OEM-motor uitgerust met ons H2 HPDI-brandstofsysteem te evalueren, Westports derde samenwerking van dit type tot nu toe.
  • Succesvolle marketing van H2HPDI aan een breed wereldwijd publiek van industriële deelnemers, OEM's, beleidsmakers en investeerders op toonaangevende industriële evenementen in Brussel, Californië, Hannover en Washington.

"In de uitdagende macro-omgeving van 2022 liet Westport Cummins het partnership met Cummins achter zich op weg naar groei en een toekomst voor waterstof. De beëindiging en verkoop van de joint venture Cummins Westport en het effect van de wisselkoersen hadden een negatieve invloed op de resultaten van zowel de top- als bottomline. Zonder het effect van wisselkoersen zouden de inkomsten op jaarbasis met 9% zijn gestegen, een aanzienlijke verbetering gezien het klimaat waarin onze sector verkeert. Onze vertraagde OEM-activiteiten, brandstofopslag, waterstofcomponenten en elektronicaproducten zagen een aanzienlijke omzetgroei, naast de groei van de volumes voor onze OEM-klanten in India. Helaas werden deze sterke punten tenietgedaan door het effect van de hoge aardgasprijzen op de verkoop op de Europese markt aan lichte en zware OEM's.

Met het oog op 2023, en gesteund door versterkte fundamentals, concentreren we ons op wat we in de hand hebben: margeverhoging, inkomstengroei en technologische ontwikkeling zullen ons succes in de toekomst bepalen. We blijven ons richten op groei in onze belangrijkste markten - Europa, India en China, wat ons helpt duurzame winstgevendheid te bereiken naarmate de vraag naar schone, betaalbare transportoplossingen met lage emissies toeneemt.

Aangezien innovatie en technologische ontwikkeling een hoeksteen van ons bedrijf is, zijn we van plan voort te bouwen op het succes dat we in 2022 hebben geboekt met de introductie en voorlichting van onze klanten en de markt over onze H2 HPDI™-oplossing. We zullen rechtstreeks blijven samenwerken met belangrijke OEM's om de evaluatie van onze oplossing voor zware transporten op lange afstand te bevorderen. Westport maakt deel uit van de oplossing met producten die nu de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen versnellen."

David M. Johnson, Chief Executive Officer

Consolidated Results
($ in millions, except per share amounts)

 Over / (Under)
%
 Over / (Under)
%
4Q224Q21FY22FY21
Revenues$78.0  $82.7 (6)%$305.7  $312.4 (2)%
Gross Margin(2) 4.6   9.3 (50)% 36.2   48.2 (25)%
Gross Margin %(2) 6 % 11%   12 % 15%  
Income from investments accounted for by the equity method(1)    15.0 (100)% 0.9   33.7 (97)%
Net Income (Loss) from Continuing Operations (16.9)  5.4 (411)% (32.7)  13.7 (339)%
Net Income (Loss) per Share from Continuing Operations (0.10)  0.04 (350)% (0.19)  0.09 (311)%
EBITDA(2) (13.5)  8.4 (261)% (17.5)  23.0 (176)%
Adjusted EBITDA(2) (12.9)  10.0 (229)% (27.8)  17.5 (259)%

(1) Dit omvat voornamelijk inkomsten van onze joint ventures Minda Westport en Westport Weichai Inc.
(2) Deze financiële maatstaven en ratio's zijn non-GAAP maatstaven. Zie GAAP en NON-GAAP FINANCIËLE MAATSTAVEN voor de afstemming.

Activiteiten 4K22 en volledig 2022

Voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2022, eindigend op 31 december 2022, genereerden we inkomsten van $ 78,0 miljoen en $ 305,7 miljoen, ten opzichte van $ 82,7 miljoen en $ 312,4 miljoen voor het vierde kwartaal van 2021 en het jaar eindigend op 31 december 2021.

De inkomsten voor het volledige jaar 2022 daalden voornamelijk door de zwakkere euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Zonder wisselkoersverschillen zouden de totale inkomsten met $ 27,7 miljoen of 9% zijn gestegen. Het effect over het hele jaar van de overname van onze brandstofopslagactiviteiten in juni 2021, het toegenomen verkoopvolume van onze waterstof- en elektronicaproducten, hogere uitgestelde OEM-volumes en grotere verkoopvolumes aan OEM's in India van onze lichte OEM-producten hebben bijgedragen tot de groei van de inkomsten, die negatief werden beïnvloed door de volatiliteit van de brandstofprijzen, een lager verkoopvolume aan Russische klanten op de onafhankelijke vervangingsmarkt en OEM-activiteiten als gevolg van het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne, en een lagere verkoop van CNG- en LNG-producten als gevolg van hogere aardgasprijzen op de Europese markt.

Het nettoverlies voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg $ (16,9) miljoen, of $ (0,10) per aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 5,4 miljoen, of $ 0,04 per aandeel, voor dezelfde periode in 2021. Het nettoverlies voor het jaar eindigend op 31 december 2022 bedroeg $ (32,7) miljoen, of $ (0,19) per aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 13,7 miljoen voor het voorgaande jaar. Het nettoverlies was hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere brutomarges als gevolg van een combinatie van de wisselkoers en stijgende materiaal-, fabricage- en arbeidskosten en het verlies van inkomsten uit deelnemingen uit de beëindiging en verkoop van de Cummins Westport Inc. ("CWI") joint venture.

We rapporteerden een aangepaste winst vóór rente, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen ("Aangepaste EBITDA") (raadpleeg de paragraaf "Non-GAAP Measures" in the MD&A) van $ (27,8) miljoen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022, ten opzichte van $ 17,5 miljoen in het voorgaande jaar.

Segmentinformatie

Original Equipment Manufacturer (OEM)

De OEM-inkomsten voor het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2022 bedroegen respectievelijk $ 47,8 miljoen en $ 198,0 miljoen, ten opzichte van $ 57,4 miljoen en $ 195,5 miljoen voor het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2021. De daling van $ 9,6 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 was voornamelijk te wijten aan de daling van de gemiddelde koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en een daling van de omzet van onze OEM-activiteiten voor lichte voertuigen, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere verkoopvolumes van onze activiteiten op het gebied van brandstofopslag, uitgestelde OEM, waterstof en elektronica.

Onze OEM-verkoopvolumes voor zware bedrijfsvoertuigen daalden in het vierde kwartaal van 2022 met 50% ten opzichte van de periode van vorig jaar, voornamelijk door het ongunstige verschil in brandstofprijs tussen LNG en diesel in Europa als gevolg van het tekort aan LNG, waardoor de volumes daalden.

De inkomsten voor het OEM bedrijfssegment stegen met $ 2,5 miljoen voor het jaar, voornamelijk dankzij de toegenomen verkoopvolumes aan OEM's in India van onze lichte CNG-producten waar we sterke overheidssteun en -beleid blijven zien voor de aanzienlijke uitbreiding van CNG-voertuigen, toegenomen verkoopvolumes van onze elektronica, brandstofopslag, waterstof en uitgestelde-OEM producten. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door lagere verkoopvolumes in West-Europa voor onze OEM-producten voor lichte bedrijfsvoertuigen, lagere jaar-op-jaar inkomsten in onze OEM-activiteiten voor zware bedrijfsvoertuigen en het wisselkoerseffect van de sterkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro bij de omrekening van onze jaarrekeningen.

Onafhankelijke Aftermarket

De inkomsten voor het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2022 bedroegen respectievelijk $ 30,2 miljoen en $ 107,7 miljoen, ten opzichte van $ 25,3 miljoen en $ 116,9 miljoen voor het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2021. De stijging van de inkomsten voor de drie maanden eindigend op 31 december 2022 in vergelijking met de periode van vorig jaar was voornamelijk te danken aan de toegenomen verkoop aan Oost-Europa, West-Europa, met name Italië, en Azië-Pacific. Dit werd deels gecompenseerd door het bovengenoemde wisselkoerseffect van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De daling van de inkomsten voor het jaar eindigend op 31 december 2022 in vergelijking met het voorgaande jaar was hoofdzakelijk het gevolg van lagere verkoopvolumes op de Russische markt wegens het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne, lagere verkoopvolumes aan Turkije en Argentinië, en het bovengenoemde wisselkoerseffect. De inkomsten voor het jaar eindigend op 31 december 2021 omvatten een groot eenmalig infrastructuurproject van $ 5,3 miljoen in Tanzania voor de bouw van tankinfrastructuur om de verkoop en exploitatie van voertuigen op gasvormige brandstof mogelijk te maken.

SEGMENT RESULTS4Q22
 Revenue Operating income (loss) Depreciation & amortization Equity income
OEM$47.8 $(12.8) $1.8 $
IAM 30.2  0.6   0.8  
Corporate   (5.0)  0.1  
Total consolidated$78.0 $(17.2) $2.7 $


SEGMENT RESULTS4Q21
 Revenue Operating income (loss) Depreciation &amortization Equity income
OEM$57.4 $(5.0) $2.1 $0.3
IAM 25.3  (1.3)  1.4  
Corporate   (3.7)  0.1  14.7
Total consolidated$82.7 $(10.0) $3.6 $15.0

Vooruitzichten 2023

2023 is een jaar van verandering voor Westport, omdat we op onze bestaande markten duurzaam blijven leveren en tegelijk nieuwe en opkomende markten ontsluiten door de levering van onze schonere, betaalbare transportoplossingen. Hoewel onze sector nog steeds te kampen heeft met tegenwind, zoals het conflict tussen Rusland en Oekraïne, problemen met de toeleveringsketen en zorgen over de inflatie, blijven we vertrouwen in ons vermogen om onze plannen voor 2023 uit te voeren. Hierbij zullen we ons concentreren op wat we kunnen beheersen, marges en inkomsten verhogen en technologie voor de toekomst ontwikkelen.

De verandering van onze kostenstructuur is een prioriteit in 2023. Er zijn nieuwe leveringsovereenkomsten met klanten gesloten en er wordt gewerkt aan een verdere verhoging van de omzet door extra volume-uitbreiding in het hele bedrijf, met als bijkomend voordeel schaalvoordelen. Aan de kostenzijde zal in de loop van het jaar een reeks efficiëntieverbeteringen worden doorgevoerd die gericht zijn op het optimaliseren van verschillende bedrijfsunits en het verbeteren van de financiële prestaties, terwijl voortdurend wordt gewerkt aan het verlagen en beperken van de inputkosten.

We blijven voorzichtig in ons liquiditeitsbeheer. Het huidige kapitaalprogramma voor 2023 van $ 12 tot $ 15 miljoen is gericht op het bevorderen van ons werk met waterstof en het toevoegen van testcelcapaciteit.

Voor 2024 en daarna verwachtten wij een verbeterde winstgevendheid en groei omdat wij beginnen te profiteren van de in 2023 doorgevoerde veranderingen, naast aangetoonde groei in onze kernactiviteiten. Het gebruik van alternatieve brandstoffen voor transporttoepassingen blijft toenemen en zal naar verwachting nog verder toenemen naarmate de regelgeving vanaf 2025 op veel van onze belangrijkste markten, waaronder Europa, India en China, steeds strenger wordt. Ons HPDI-brandstofsysteem met Bio LNG of waterstof is een van de schone, betaalbare producten van Westport die nu en in de toekomst aan deze wettelijke vereisten voldoet.

Conference call

Westport heeft een conference call gepland voor dinsdag 14 maart 2023 om 7.00 uur Pacific Time (10.00 uur Eastern Time) om deze resultaten te bespreken.Voor toegang tot de telefonische vergadering belt u: 1-800-319-4610 (gratis voor Canada en VS) of 604-638-5340. De live webcast van de conference call is toegankelijk op de website van Westport: https://investors.wfsinc.com/.

Voor toegang tot de opname van de conference call belt u 1-800-319-6413 (gratis voor Canada & VS) of 1-604-638-9010 met de code 9886. De opname zal beschikbaar zijn tot 21 maart 2023. Kort na de conference call zal de webcast worden gearchiveerd op de website van Westport Fuel Systems en zal de opname beschikbaar zijn in streaming audio en een downloadbaar MP3-bestand.

Jaarrekening en bespreking en analyse van het management

Om de volledige financiële gegevens van Westport over het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2022 te bekijken, gaat u naar https://investors.wfsinc.com/financials/.

2023 Jaarlijkse algemene en bijzondere vergadering

Westport organiseert zijn jaarlijkse algemene en bijzondere vergadering van aandeelhouders (de "Meeting") virtueel op donderdag 6 april 2023 om 9.30 uur Pacific Time. Om het virtuele vergaderproces te stroomlijnen, moedigt Westport aandeelhouders aan om vóór de Vergadering te stemmen via het steminstructieformulier of het volmachtformulier dat half maart met het vergadermateriaal zal worden gemaild of gepost. Nadere instructies voor het stemmen en de toegang tot de vergadering zijn opgenomen in de Management Informatiecirculaire onder "Deel 1: Stemmen" - Neem dit materiaal na ontvangst zorgvuldig door.

Toegang voor gasten

Inbellen +1-800-319-4610 (Canada / VS) of +1-604-638-5340 (Internationaal)
Webcasthttps://services.choruscall.ca/links/westportagsm202304.html

Toegang voor Aandeelhouders op naam of naar behoren aangewezen volmachthouders:

Voor toegang tot de virtuele Vergadering door aandeelhouders of gevolmachtigden is vroegtijdige registratie via de volgende link vereist:

https://services.choruscall.ca/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=10021279&linkSecurityString=18f7dd8b53 

Schrijf u zo snel mogelijk in, want de inschrijvingen sluiten op 4 april 2023 om 9.30 uur Pacific Time (48 uur voor de vergadering). Vóór de Vergadering kunnen aandeelhouders die op 7 maart 2023 aan het einde van de handelsdag in het register staan, stemmen door het volmachtformulier of steminstructieformulier in te vullen overeenkomstig de verstrekte instructies.

Niet-geregistreerde aandeelhouders dienen zorgvuldig alle instructies van hun tussenpersonen te volgen om ervoor te zorgen dat hun stemgerechtigde aandelen Westport Fuel Systems tijdens de Vergadering worden gestemd. Raadpleeg "Paragraaf 1: Stemmen" van de Westport Fuel Systems Management Informatiecirculaire van 6 maart 2023 met betrekking tot de Vergadering voor meer details over hoe bij volmacht te stemmen voor de Vergadering en de zaken waarover gestemd moet worden.

Vóór de Vergadering uitgebrachte stemmen moeten uiterlijk op 4 april 2023 om 10.00 uur Pacific Time zijn ontvangen door onze transferagent, Computershare Investor Services Inc.

Over Westport Fuel Systems

Bij Westport Fuel Systems stimuleren we innovatie voor een schonere toekomst. Wij zijn een toonaangevende leverancier van de wereldwijde transportsector, met een focus op geavanceerde componenten en systemen voor de levering van brandstof voor schone, koolstofarme brandstoffen zoals aardgas, hernieuwbaar aardgas, propaan en waterstof. Onze technologie levert de prestaties en brandstofefficiëntie die vereist zijn voor transporttoepassingen en de milieuvoordelen die klimaatverandering en stedelijke luchtkwaliteit aanpakken. Met het hoofdkantoor in Vancouver (Canada) en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bedienen wij onze klanten, waaronder toonaangevende wereldwijde transportmerken, in meer dan zeventig landen. Bij Westport Fuel Systems zijn we gericht op de toekomst. Ga voor meer informatie naar www.wfsinc.com

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen betreffende de verwachtingen inzake inkomsten en cashgebruik, toekomstige strategische initiatieven en toekomstige groei, de toekomst van onze ontwikkelingsprogramma's (inclusief die met betrekking tot HPDI en waterstof), onze focus voor 2023 en de resultaten van die activiteiten (inclusief die met betrekking tot marge- en omzetuitbreiding en optimalisatie van onze bedrijfsunits en financiële prestaties), onze verwachtingen voor 2024 en daarna, de vraag naar onze producten, het toekomstige succes van onze bedrijfs- en technologiestrategieën, intenties van partners en potentiële klanten, de prestaties en het concurrentievermogen van de producten van Westport Fuel Systems en de uitbreiding van de productdekking, toekomstige marktkansen, snelheid van de invoering van aardgas voor vervoer en voorwaarden en timing van toekomstige overeenkomsten, alsook de reactie van het management van Westport Fuel Systems op een van de bovengenoemde factoren. Deze verklaringen zijn geen beloften of garanties, maar houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in en zijn gebaseerd op zowel de visie van het management als op veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd.Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen hebben onder meer betrekking op onze inkomstengroei, bedrijfsresultaten, industrie en producten, de algemene economie, de voorwaarden van en toegang tot de kapitaal- en schuldmarkten, solvabiliteit, overheidsbeleid en regelgeving, technologische innovaties, wisselkoersschommelingen, bedrijfskosten, voortdurende kostenvermindering, het vermogen om met succes nieuwe producten op de markt te brengen, de prestaties van onze joint ventures, de beschikbaarheid en prijs van aardgas, wereldwijde stimuleringspakketten van de overheid en nieuwe milieuvoorschriften, de aanvaarding van en overstap naar voertuigen op aardgas, de versoepeling of opheffing van brandstofemissienormen, het onvermogen van wagenparken om toegang te krijgen tot kapitaal of overheidsfinanciering voor de aankoop van aardgasvoertuigen, de ontwikkeling van concurrerende technologieën, ons vermogen om onze technologie adequaat te ontwikkelen en in te zetten, de acties en beslissingen van onze joint venture- en ontwikkelingspartners, de effecten en de duur van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, verstoringen van de toeleveringsketen en andere risicofactoren en veronderstellingen die onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen of financiële positie kunnen beïnvloeden, zoals besproken in ons recentste Jaarlijks Informatieformulier en andere deponeringen bij effectenregelgevers. Lezers dienen geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen hebben uitsluitend betrekking op de datum waarop ze zijn gedaan. We wijzen elke verplichting af om dergelijke verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien om veranderingen weer te geven in onze verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, of die van invloed kunnen zijn op de waarschijnlijkheid dat werkelijke resultaten afwijken van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn uiteengezet, behalve zoals vereist door National Instrument 51-102. De inhoud van enige website, RSS-feed of twitteraccount waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, is hierin niet opgenomen door middel van verwijzing.

Vragen:
Investeerdersrelaties
T: +1 604-718-2046
invest@wfsinc.com

GAAP en Non-GAAP Financiële Maatstaven

Onze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving ("U.S. GAAP"). Deze jaarrekening volgens U.S. GAAP bevatten niet-contante kosten en andere kosten en voordelen die ongebruikelijk of onregelmatig van aard kunnen zijn of die volgens ons vergelijkingen met onze vroegere of toekomstige prestaties kunnen bemoeilijken. Naast conventionele maatstaven die zijn opgesteld volgens U.S. GAAP, gebruiken Westport en bepaalde investeerders EBITDA en Aangepaste EBITDA als een indicator van ons vermogen om liquiditeit te genereren door het produceren van operationele cashflow om de behoefte aan werkkapitaal te financieren, schulden af te lossen en kapitaaluitgaven te financieren. Het management gebruikt deze non-GAAP maatstaven ook bij zijn beoordeling en evaluatie van de financiële prestaties van Westport. EBITDA wordt ook vaak gebruikt door investeerders en analisten voor waarderingsdoeleinden, waarbij EBITDA wordt vermenigvuldigd met een factor of "EBITDA-multiple" die gebaseerd is op een waargenomen of afgeleide relatie tussen EBITDA en marktwaarden om de totale ondernemingswaarde van een onderneming bij benadering te bepalen. Wij menen dat deze non-GAAP financiële maatstaven investeerders en effectenanalisten ook extra inzicht verschaffen als aanvulling op onze resultaten volgens U.S. GAAP en als basis om onze financiële prestaties van periode tot periode te vergelijken met die van andere ondernemingen. Wij menen dat deze non-GAAP financiële maatstaven vergelijkingen van onze belangrijkste bedrijfsresultaten van periode tot periode en met andere ondernemingen vergemakkelijken doordat, in het geval van EBITDA, de effecten van onze kapitaalstructuur (nettorente-inkomsten op cashdeposito's, rentelasten op uitstaande schulden en schuldfaciliteiten), activabasis (afschrijvingen) en fiscale gevolgen buiten beschouwing worden gelaten. Aangepaste EBITDA geeft dezelfde indicator van de EBITDA van Westports uit voortgezette activiteiten en verwijdert dergelijke effecten van onze kapitaalstructuur, activabasis en fiscale gevolgen, maar sluit daarnaast ongerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen, op aandelen gebaseerde compensatielasten en andere eenmalige waardeverminderingen en kosten uit die zich naar verwachting niet zullen herhalen, teneinde meer inzicht te geven in de kasstroom die wordt gegenereerd uit onze operationele activiteiten, zonder de invloed van externe gebeurtenissen.

EBITDA en Aangepaste EBITDA zijn bedoeld om aanvullende informatie te verstrekken aan investeerders en analisten en hebben geen gestandaardiseerde definitie onder U.S. GAAP, en mogen niet afzonderlijk of ter vervanging van volgens U.S. GAAP opgestelde prestatie-indicatoren worden beschouwd. EBITDA en Aangepaste EBITDA houden geen rekening met het effect van cashkosten van financieringsactiviteiten en belastingen, noch met het effect van wijzigingen in de saldi van het operationeel werkkapitaal, en zijn derhalve niet noodzakelijk een indicatie van het bedrijfsresultaat of de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten zoals bepaald volgens U.S. GAAP. Andere bedrijven kunnen EBITDA en Aangepaste EBITDA anders berekenen.

AFSTEMMING NON-GAAP FINANCIËLE MAATSTAVEN

Gross Margin
  Years ended December 31,
   2022  2021
(expressed in millions of U.S. dollars)
Revenue $305.7 $312.4
Less: Cost of revenue $269.5 $264.2
Gross Margin $36.2 $48.2


Gross Margin as a percentage of Revenue
  Years ended December 31,
   2022   2021 
(expressed in millions of U.S. dollars)
Revenue $305.7  $312.4 
Gross Margin $36.2  $48.2 
Gross Margin as a percentage of Revenue  12%  15%
EBITDA and Adjusted EBITDA
Three months ended 31-Mar-21 30-Jun-21 30-Sep-21 31-Dec-21 31-Mar-22 30-Jun-22 30-Sep-22 31-Dec-22
Income (loss) before income taxes $(2.8) $9.1  $(5.4) $4.6 $7.6  $(11.5) $(11.0) $(16.4)
Interest expense, net  1.2   1.1   0.9   0.3  1.0   0.7   0.2   0.1 
Depreciation and amortization  3.5   3.7   3.3   3.5  3.1   3.1   2.8   2.8 
EBITDA $1.9  $13.9  $(1.2) $8.4 $11.7  $(7.7) $(8.0) $(13.5)
Stock based compensation $0.1  $0.5  $0.7  $0.6 $0.5  $0.9  $0.8  $0.2 
Unrealized foreign exchange (gain) loss $0.7  $(2.3) $(0.9) $0.5 $0.8  $2.5  $2.7  $0.4 
Asset impairment $  $  $  $0.5 $  $  $  $ 
Bargain purchase gain $  $(5.9) $  $ $  $  $  $ 
(Gain) loss on sale of investments $  $  $  $ $(19.1) $  $   
Adjusted EBITDA $2.7  $6.2  $(1.4) $10.0 $(6.1) $(4.3) $(4.5) $(12.9)


WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.
Geconsolideerde balansen
(Uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollar, behalve aantal aandelen)
31 december 2022 en 2021


  December 31, 2022 December 31, 2021
Assets    
Current assets:    
Cash and cash equivalents (including restricted cash) $86,184   $124,892  
Accounts receivable  101,640    101,508  
Inventories  81,635    83,128  
Prepaid expenses  7,760    6,997  
Current assets held for sale      22,039  
Total current assets  277,219    338,564  
Long-term investments  4,629    3,824  
Property, plant and equipment  62,641    64,420  
Operating lease right-of-use assets  23,727    28,830  
Intangible assets  7,817    9,286  
Deferred income tax assets  10,430    11,653  
Goodwill  2,958    3,121  
Other long-term assets  18,030    11,615  
Total assets $407,451   $471,313  
Liabilities and Shareholders’ Equity    
Current liabilities:    
Accounts payable and accrued liabilities $98,863   $99,238  
Current portion of operating lease liabilities  3,379    4,190  
Short-term debt  9,102    13,652  
Current portion of long-term debt  11,698    10,590  
Current portion of long-term royalty payable  1,162    5,200  
Current portion of warranty liability  11,315    13,577  
Total current liabilities  135,519    146,447  
Long-term operating lease liabilities  20,080    24,362  
Long-term debt  32,164    45,125  
Long-term royalty payable  4,376    4,747  
Warranty liability  2,984    5,214  
Deferred income tax liabilities  3,282    3,392  
Other long-term liabilities  5,080    5,607  
Total liabilities  203,485    234,894  
Shareholders’ equity:    
Share capital:    
Unlimited common and preferred shares, no par value    
171,303,165 (2021 - 170,799,325) common shares issued and outstanding  1,243,272    1,242,006  
Other equity instruments  9,212    8,412  
Additional paid-in-capital  11,516    11,516  
Accumulated deficit  (1,024,716)   (992,021) 
Accumulated other comprehensive loss  (35,318)   (33,494) 
Total shareholders' equity  203,966    236,419  
Total liabilities and shareholders' equity $407,451   $471,313  


WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
(Uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollar, behalve de bedragen per aandeel en per aantal aandelen) 
Jaren afgesloten op 31 december 2022 en 2021 


  Years ended December 31,
   2022    2021  
Revenue $305,698   $312,412  
Cost of revenue and expenses:    
Cost of revenue  269,496    264,260  
Research and development  23,497    25,194  
General and administrative  37,042    36,290  
Sales and marketing  15,073    13,495  
Foreign exchange loss (gain)  6,378    (1,984) 
Depreciation and amortization  4,416    5,390  
Loss (gain) on sale of assets  62    (146) 
Impairment on long lived assets, net      459  
   355,964    342,958  
Loss from operations  (50,266)   (30,546) 
     
Income from investments accounted for by the equity method  930    33,741  
Bargain purchase gain from acquisition      5,856  
Gain on sale of investment  19,119      
Interest on long-term debt and amortization of discount  (3,351)   (4,937) 
Other income (loss), net  879    1,053  
Interest income, net of bank charges  1,406    360  
Income (loss) before income taxes  (31,283)   5,527  
Income tax expense (recovery):    
Current  1,852    2,172  
Deferred  (440)   (10,303) 
   1,412    (8,131) 
Net income (loss) for the year  (32,695)   13,658) 
Other comprehensive loss:    
Cumulative translation adjustment  (1,824)   (8,953) 
Comprehensive loss $(34,519)  $4,705  
Income (loss) per share:    
Net income (loss) per share - basic $(0.19)  $0.09  
Net income (loss) per share - diluted $(0.19)  $0.08  
Weighted average common shares outstanding:    
Basic  171,225,305    160,232,742  
Diluted  171,225,305    162,099,175  


WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(Uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollar)
Jaren afgesloten op 31 december 2022 en 2021


  Years ended December 31,
   2022    2021  
     
Operating activities:    
Net income (loss) for the year $(32,695)  $13,658  
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash used in operating activities:    
Depreciation and amortization  11,800    14,035  
Stock-based compensation expense  2,066    1,911  
Unrealized foreign exchange loss (gain)  6,378    (1,984) 
Deferred income tax  (440)   (10,303) 
Income from investments accounted for by the equity method  (930)   (33,741) 
Interest on long-term debt and accretion of royalty payable  3,351    4,937  
Impairment on long lived assets, net      459  
Change in inventory write-downs to net realizable value  722    914  
Net gain on sale of investments  (19,119)     
Net (gain) loss on sale of assets  62    (146) 
Other (income) loss, net  (879)     
Bargain purchase gain from acquisition      (5,856) 
Change in bad debt expense  810    (326) 
Changes in operating assets and liabilities:    
Accounts receivable  (1,528)   (11,117) 
Inventories  (3,505)   (31,744) 
Prepaid expenses  (134)   3,964  
Accounts payable and accrued liabilities  122    11,313  
Warranty liability  2,341    233  
Net cash used in operating activities  (31,578)   (43,793) 
Investing activities:    
Purchase of property, plant and equipment  (14,242)   (14,158) 
Purchase of intangible assets  (287)     
Acquisitions, net of acquired cash      (5,948) 
Proceeds on sale of investments  31,445      
Proceeds on sale of assets  731    600  
Dividends received from joint ventures      21,796  
Net cash provided by investing activities  17,647    2,290  
Financing activities:    
Drawings on operating lines of credit and long-term facilities  41,218    74,408  
Repayment of operating lines of credit and long-term facilities  (58,478)   (82,958) 
Proceeds from share issuance, net      120,727  
Repayment of royalty payable  (5,200)   (7,451) 
Net cash (used in) provided by financing activities  (22,460)   104,726  
Effect of foreign exchange on cash and cash equivalents  (2,317)   (2,593) 
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents  (38,708)   60,630  
Cash and cash equivalents, beginning of year (including restricted cash)  124,892    64,262  
Cash and cash equivalents, end of year (including restricted cash)  86,184    124,892