NYSE Euronext in de min

Het Transatlantische beursbedrijf NYSE Euronext heeft over het vierde kwartaal van 2008 een nettoverlies moeten lijden. Het nettoverlies is toe te schrijven aan eenmalige lasten door de fusie van afgelopen jaar. Het concern wist wel een stijging van de omzet te realiseren, waarmee het de verwachtingen van de analisten overtrof.

Verlies
NYSE EURONEXT raakte door eenmalige lasten die gerelateerd waren aan de fusie tussen NYSE Group en Euronext in de rode cijfers. Dat bleek uit de resultaten over het vierde kwartaal van 2008. Het nettoverlies kwam uit op 1,34 miljard dollar, ongeveer 1,04 miljard euro. In dezelfde periode een jaar eerder werd er nog een winst gerealiseerd van 156 miljoen dollar.

Het vierde kwartaal nam NYSE Euronext een last van 1,59 miljard dollar voor belastingen, welke vooral gerelateerd waren aan een afwaardering van goodwill. Deze is veroorzaakt door de verslechterde marktomstandigheden die zich aan het einde van 2008 begonnen voor te doen. Volgens het beursbedrijf zal de last geen effect hebben op schuldconvenanten, kasstromen of de normale bedrijfsvoering.

Wanneer de buitengewone items buiten beschouwing worden gelaten daalde de winst per aandeel van 65 dollarcent tot 52 dollarcent, waar analisten gemiddeld genomen gerekend hadden op een wpa van 56 dollarcent. Daar tegenover stond een omzetstijging van 11% tot 1,22 miljard dollar, waar analisten de omzet hadden geraamd op 1,19 miljard dollar. De hogere omzet was vooral te danken aan hogere handelsvolumes. Dit is vrij logisch aangezien in het vierde kwartaal de economische omstandigheden pas echt in beeld kwamen bij een brede groep beleggers.

NYSE Euronext heeft voorgesteld een kwartaaldividend uit te keren van 30 dollarcent per aandeel.

Voor het aandeel staan op dit moment 8 koop-, 9 houd- en 2 verkoopadviezen uit. Hierdoor is de consensus voor het aandeel overwegend positief. Voor 2009 verwachten de analisten een winst per aandeel 2,83 dollar. De koers/winstverhouding voor 2009 bedraagt zodoende 28,82.