Aegon roder dan verwachting analisten

Dinsdagmorgen maakte Aegon zijn resultaten over het vierde kwartaal bekend. Uit de cijfers kwam naar voren dat het concern een verlies heeft geleden in het vierde kwartaal van 2008. Analisten zijn ontstemd over de gepubliceerde resultaten en sommige analisten hebben het advies en/of koersdoel voor het aandeel neerwaarts bijgesteld.

Verlies
Aegon rapporteerde deze morgen een verlies van ongeveer 1,2 miljard euro. Het negatieve resultaat is voornamelijk te wijten aan de koersdalingen op de aandelenmarkt en afboekingen op investeringen. Analisten hadden gemiddeld genomen gerekend op een verlies van ongeveer 800 miljoen euro.

Om de kapitaalbuffers te versterken heeft Aegon aangekondigd maatregelen aangekondigd. Het concern meldde dat een eerder genomen doelstelling, om in 2009 150 miljoen euro te besparen, op koers ligt.

Schrappen banen
Aegon kondigde tijdens de presentatie aan dat het in navolging van andere concerns wereldwijd banen zal gaan schrappen. Volgens bestuurder Ahmed Kansouh van CNV Dienstenbond zal er in Nederland geen grote reorganisatie plaatsvinden. Volgens de topman wil Aegon de banenreductie realiseren door natuurlijk verloop. Vaste medewerkers zullen zoveel mogelijk worden ontzien, aldus Kansouh. Bij Aegon werken momenteel wereldwijd 32.000 mensen waarvan ongeveer 6.000 in Nederland.

Op 12 maart zal Aegon de definitieve resultaten over 2008 bekendmaken maar verwacht wordt dat een fors verlies onvermijdbaar is vanwege het slechte vierde kwartaal. In het eerste halfjaar wist de verzekeraar nog een winst te realiseren van 429 miljoen euro. Vervolgens maakte het concern over het derde kwartaal een verlies bekend van 329 miljoen euro en zoals hierboven al viel op te maken ziet het vierde kwartaal er allesbehalve rooskleurig uit. In 2007 boekte Aegon nog een winst van ruim 2,5 miljard euro.

Rodere cijfers
Voor analist Maarten Altena van SNS Securities zijn de gepresenteerde resultaten teleurstellend. Waar de analist een verlies had verwacht van 672 miljoen euro kwam deze uit op 1,2 miljard euro. Altena verwacht dat de markt zich in het tweede halfjaar van 2009 zal stabiliseren en ziet uit naar de details die op de definitieve presentatie zullen worden gepubliceerd. Op dit moment heeft de analist een houdadvies uitstaan met een koersdoel van 4,65 euro.

Analist Ton Gietman van effectenhuis Petercam heeft het koersdoel voor Aegon verlaagd van 6,25 euro tot 5,50 euro na het groter dan verwachte verlies dat het concern deze morgen presenteerde. De analist vindt de cijfers roder dan verwacht en wijst op de hoge impairment-last die veel bedrijfsfaillissementen in 2009 voorspelt. De analist verwacht dat wanneer de aandelenmarkten de komende tijd niet veel verder dalen het ergste in het vierde kwartaal van 2008 is geweest. Gietman ziet voldoende opwaarts potentieel, ook al kan het 12 maanden duren voordat die zal worden benut. De analist handhaaft het koopadvies.

Analist Rudy de Groodt van Ageas Bank vindt de gepresenteerde resultaten slechter dan verwacht. De Groodt wijst erop dat de gepresenteerde cijfers voorlopig zijn, de volledige resultaten zullen op 12 maart worden gepresenteerd. Ondanks de lage waardering maar met een bovengemiddeld risicoprofiel komt de analist niet verder dan een houdadvies.

Bij effectenhuis KBC Securities vinden ze het nettoresultaat van -707 miljoen euro slechter dan verwacht. Analist Dirk Peeters wijst echter op de sterke schuldpositie en verdere kapitaalinvesteringen welke Aegon weerbaar zouden moeten maken tegen de financiële crisis. Mede op basis van het voorgaande handhaaft de analist derhalve het koopadvies en koersdoel van 7,50 euro.

Door diverse downgrades van analisten op het aandeel Aegon zijn de adviezen over het aandeel vrij verdeeld; 13 koop-, 15 houd- en 13 verkoopadviezen. Ook de afgegeven koersdoelen zijn divers. Het hoogst afgegeven koersdoel van vandaag (17 februari) is 10,50 euro, gedaan door de analisten van MF Global. Zij hebben het aandeel uiteraard op kopen staan. Daartegenover staat het koersdoel van 3,50 euro, afgegeven door de analisten van UBS . Zij hebben een verkoopadvies afgegeven.