Aalberts Industries heeft het moeilijk

De Nederlands industrieel toeleverancier Aalberts Industries presenteerde afgelopen week zijn resultaten over 2008. Uit de resultaten bleek dat de divisie die levert aan de auto-industrie het ontzettend moeilijk heeft. Analisten wijzen ook op deze divisie, maar zien nog voldoende potentieel voor het aandeel en blijven mede daarom positief over het aandeel.

Winstdaling
In 2008 steeg de netto-omzet met 3% tot 1,75 miljard euro mede door de overname van Henco. De autonome omzet nam et 2% af. De EBITDA kwam uit op 251,6 miljoen euro wat in lijn is met de EBITDA van 2007. De EBITA kwam uit op 181,5 miljoen euro, 10,4% van de netto-omzet. De winst per aandeel over 2008 kwam uit op 1,02 euro.

De winst daalde met bijna 20% tot 105 miljoen euro. Ondanks dit handhaaft Aalberts het dividendbeleid om ongeveer een 25% van de winst aan aandeelhouders uit te keren. Aalberts heeft een dividend voorgesteld van 28 eurocent per aandeel, wat een winstuitkering van 27% betekent.

Industrial Services
Aalberts heeft vel last van de problemen in de auto-industrie. Diverse concerns hebben hun productie tijdelijk stilgelegd. Vorig jaar ontsloeg Aalberts ruim 1000 medewerkers om het concern aan te passen aan de marktomstandigheden. Aangezien de marktomstandigheden niet zijn verbetert, integendeel, wil Aalberts deze lijn dit jaar doorzetten, waardoor nog een tientallen banen kunnen werknemers kunnen verdwijnen.

De omzet van Indutrial Services-activiteiten ondervonden in 2008 wisselende marktomstandigheden. Daarop heeft Aalberts maatregelen getroffen die de druk op de resultaten niet volledig konden afwenden. In de eerste zes maanden realiseerde Industrial Services positieve ontwikkelingen in de Europese automobielsector. Het tweede halfjaar was duidelijk minder, onder meer doordat diverse autoproducenten hun productieactiviteiten voor langere perioden beperkten. De precisiemachinebouw, een belangrijke bron van activiteiten voor het Duitse netwerk van servicelocaties, ondervond in de laatste maanden een vergelijkbare terugval. Dit raakte ook de Nederlandse ondernemingen. Desondanks steeg de omzet van de divisie in 2008 met 2% tot 515,2 miljoen euro. De autonome omzet nam met 6% af.

Jan Aalberts, President & CEO:

"2008 was een jaar met twee gezichten. Enerzijds hebben we in de eerste helft van het jaar onze marktpositie van zowel Industrial Services als Flow Control verder versterkt door autonome groei en door overnames van een aantal strategisch aanvullende bedrijven. De overname van Henco, marktleider in meerlagen kunststof leidingsystemen, is van groot belang en heeft een belangrijk effect op de financiële positie. Anderzijds hebben we in de tweede helft, met name in het laatste kwartaal, een sterke terugval gezien in bijna al onze markten in combinatie met negatieve wisselkoerseffecten. We hebben direct maatregelen genomen, waaronder afbouw van ons personeelsbestand met ruim 1.000 medewerkers. Op diverse plekken in de organisatie hebben wij in de loop van 2008 onze verkoopkracht versneld gebundeld en het management versterkt.

De netto-omzet is met 3% gestegen tot EUR 1,75 miljard (6% tegen constante wisselkoersen) waarbij een bedrijfsresultaat (EBITA) van EUR 181,5 miljoen is gerealiseerd, 6% minder dan in 2007. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en amortisatie ( EBITDA ) was met EUR 251,6 miljoen vergelijkbaar met 2007. We hebben in 2008 aanzienlijk geïnvesteerd, EUR 110 miljoen, wat aansluit bij onze langetermijndoelstellingen en ons vertrouwen naar de toekomst. De kasstroom uit bedrijfsoperaties is met 15% gestegen door een sterke focus op werkkapitaal; in de tweede helft van het jaar hebben we een afbouw gerealiseerd van EUR 123 miljoen. Onze rentedragende schulden zijn in de laatste zes maanden met EUR 121 miljoen afgebouwd. De wisselkoerseffecten en met name de ontwikkelingen in het laatste kwartaal hadden dit jaar een negatieve invloed op ons nettoresultaat in euro's.

Onze operationele kracht is in 2008 verder toegenomen door vergroting van ons aandeel in diverse markten en door verlaging van de operationele kosten, maar zeker ook door de gerichte investeringen in vele nieuwe producten, productietechnologieën en de gerealiseerde acquisities.

2008 was uitdagend en ook het jaar 2009 zal veel alertheid, inzet en snelle actie vragen. Wij zullen onze ambitie voor verdere winstgevende groei, zowel autonoom als door acquisities, niet verlaten en zijn ervan overtuigd versterkt uit de huidige marktsituatie te zullen komen."


Bankconvenanten
Bij SNS Securities waren de resultaten in lijn met de verwachtingen. Analist Edwin de Jong vindt de EBITA bij de Industrial Services-divisie licht teleurstellend maar beter dan verwacht bij de Flow Control-divisie. De analist heeft het koopadvies en koersdoel van 8,70 euro gehandhaafd.

Analist Luuk van Beek van effectenhuis Petercam vond de EBITA duidelijk beter dan verwacht. De winst per aandeel lagen in de lijn met de verwachting. De analist vindt Aalberts een goed gepositioneerd bedrijf, dat snel reageert op de verslechterende markt. De analist verwacht wel een extreem moeilijke eerste helft van 2009 waar meer kostenbesparingen gerealiseerd zullen worden. Het houdadvies blijft gehandhaafd.

Voor de analisten van ABN AMRO waren de resultaten niet verrassend. Analisten hadden verwacht dat Industrial Services hard zou worden getroffen door de crisis, maar de resultaten waren daar zelfs nog slechter dan verwacht. Dat is verontrustend. Wel is het verrassend te noemen dat Aalberts nog steeds dividend wil betalen, gezien het schuldniveau van de onderneming. De analisten hebben hun koopadvies voor het aandeel gehandhaafd omdat zij van mening zijn dat er op de lange termijn waarde in het aandeel zit. De analisten hebben echter het koersdoel in beraad genomen.

Analist Jan Hein de Vroe heeft het koersdoel voor Aalberts neerwaarts bijgesteld van 7 euro tot 5 euro. Het buy-advies blijft gehandhaafd. De analist verwacht dat Aalberts in 2009 een lastig jaar zal hebben. De analist stelt echter dat de koers van het aandeel tevens een bodem heeft bereikt na de forse daling. Toch sluit De Vroe niet uit dat Aalberts enkele van zijn bankenconvenanten zal breken.

Voor het aandeel staan op dit moment 9 koop- en 4 houdadviezen uit. Daar tegenover staat slechts 1 verkoopadvies. Voor 2009 verwachten de analisten een winst per aandeel van 77 eurocent. Hierdoor bedraagt de koers/winstverhouding voor 2009 momenteel 5,33.