Consensus USG People licht negatief

Donderdagmorgen maakte uitzender USG People NV bekend dat het op 18 maart de Stichting Preferente Aandelen USG People NV heeft opgericht. Er is aan de stichting een optie verleend tot de uitgifte van beschermingspreferente aandelen. Het besluit is conform de besluitvorming tijdens Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 december 2008.

De stichting is door USG People NV opgericht naar aanleiding van de goedkeuring die verleend werd door de aandeelhouders tijdens de BAVA afgelopen december voor de mogelijkheid tot invoering van beschermingspreferente aandelen.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende personen:

Drs. R. Pieterse - De heer Pieterse werd in 1987 lid van de Raad van Bestuur van Wolters Kluwer N.V. waar hij van 2000 tot zijn pensionering in 2003 voorzitter van was. De heer Pieterse was in 2003 lid van de Commissie Tabaksblat en bekleedt op dit moment verschillende commissariaten. De heer Pieterse is benoemd tot voorzitter van de Stichting Preferente Aandelen USG People NV .

Prof. mr. M.W. den Boogert - De heer Den Boogert is advocaat te Amsterdam, adviseur van Allen & Overy te Amsterdam en adviseur van Loyens & Loeff te Amsterdam. Daarnaast bekleedt de heer Den Boogert verschillende nevenfuncties, waaronder bestuurder van een aantal vergelijkbare stichtingen preferente aandelen.

Drs. J.F. van Duyne - De heer Van Duyne is vanaf 1987 lid van de Raad van Bestuur van het toenmalige Hoogovens geweest, waar hij vanaf 1998 voorzitter van de Raad van Bestuur werd. Tot 2000 was hij CEO van Corus Group. Momenteel bekleedt hij verschillende non executive functies en is hij Kroonlid van de SER .

USG People NV maakte op 5 december bekend dat het graag een beschermingswal zou willen oprichten. Met deze constructie wil het concern voorkomen dat aandeelhouders in het geval van een overname een te lage prijs zouden krijgen voor hun aandeel aangezien het aandeel USG in de afgelopen periode flink is gedaald.

Analisten blijven verdeeld
Alleen de analisten van Citigroup hebben recent hun advies voor het aandeel aangepast. Dit was echter niet naar aanleiding van de aankondiging van USG People NV dat de beschermingswal is opgericht. Het koersdoel voor USG People NV is door de zakenbank verlaagd van 8 euro naar 6,50 euro. Analist Marc van 't Sant is van mening dat de meeste uitzenders een significante verslechtering in de marktomstandigheden hebben geconstateerd en dat dit voorlopig nog zal aanhouden. De analist blijft bij zijn houdadvies.

Voor het aandeel blijven analisten verdeeld. Voor het aandeel staan momenteel 5 koop-, 8 houd- en 4 verkoopadviezen uit. De consensus is hierdoor neutraal. Als er echter wordt gekeken naar de adviezen die dit jaar zijn afgegeven ontstaat een ander beeld. In deze periode zijn louter houd- en verkoopadviezen afgegeven. Geen van de analisten heeft recent een koopadvies voor USG People NV afgegeven. Hierdoor is de consensus voor het aandeel licht positief op basis van deze methodiek. Voor 2009 verwachten de analisten een winst per aandeel van 1,14 euro, waardoor de koers/winstverhouding momenteel 5,04 bedraagt.