Smallcappremie al 20 jaar weg, smallcapstrategieën verbeteren door kwaliteitsscreening

Het is al lang niet meer zo dat kleinere aandelen hogere rendementen opleveren dan grotere aandelen zo stelt Hans Heytens, hoofd research bij Merit Capital. Heytens stelt dat veel academisch onderzoeken al tijden geen smallcappremies constateren. Dit zien we bijvoorbeeld in Japan waar kleinere aandelen niet perse meer hebben opgeleverd dan grotere aandelen. Desalniettemin zijn smallcaps een interessante groep aandelen. Heytens stelt dat een goede screeningsmethodiek zeker essentieel is met daarbij een grote focus op kwaliteitsfactoren zoals de rendementen op de activa (ROA) en het rendement op het kapitaal groter dan de gemiddelde vermogenskostenvoet. Hiermee wordt bedoeld dat de winstgevendheid hoger is dan de kosten van de financiering. Het verwijderen van de aandelen met relatief slechtere kwaliteitsparameters kan zeker de portefeuille verbeteren. aldus de econoom. Natuurlijk kunnen de ondergewaardeerde aandelen weg gearbitreerd worden (dus ze worden duurder) maar dit komt minder voor omdat het kleinere bedrijven met hogere risico's zo stelt Heyten.

Net als bij veel andere grote analyseplatformen zoals die van AAII, Valueline en Analist Pro gebruikt Heytens ook filters die van te voren de financials uitsluiten. Speciaal voor financials hanteert Merit Capital specifieke screeners. Deze focussen onder andere met lage price to book ratio's met ook hoge rendementen op het eigen vermogen en een lage kapitaalskostenvoet. Dergelijke screeners hebben zeker kwaliteitspremies opgeleverd aldus Heytens.