Dexia rondt de fusie door opslorping van Dexia Crediop af

Gereglementeerde informatie – Brussel, Parijs, 2 oktober 2023 – 8u 

Dexia rondt de fusie door opslorping van Dexia Crediop af

Op 30 september 2023 rondde Dexia Crédit Local de grensoverschrijdende fusie door opslorping van haar 100% aangehouden dochter Dexia Crediop af. Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt gaat de fusie voor Dexia Crédit Local in op 1 juli 2023. Een niet gereglementeerd bijkantoor (sede secondaria) van Dexia Crédit Local startte gelijktijdig zijn activiteiten in Rome, ter ondersteuning van Dexia Crédit Local in Parijs.

Als gevolg van deze fusie hield Dexia Crediop op 30 september 2023 op te bestaan en neemt Dexia Crédit Local nu van rechtswege alle rechten en verplichtingen van Dexia Crediop over die op de ingangsdatum van de fusie bestonden. De activa en verplichtingen van Dexia Crediop, ter waarde van respectievelijk 7,1 miljard EUR en 6,6 miljard EUR in de rekeningen op 30 juni 2023, zullen op 1 juli 2023 worden geregistreerd in de statutaire rekeningen van Dexia Crédit Local.

Deze fusie vormt een belangrijke stap in het transformatieplan dat tijdens de raad van bestuur van Dexia op 3 juli van dit jaar werd goedgekeurd en dat voorziet in de afronding van de vereenvoudiging van de structuren van de Groep, de transformatie van haar bedrijfsmodel en de afstand van de banklicentie van Dexia Crédit Local. Ze sluit aan bij het geordende resolutieplan van de groep Dexia, dat de Europese Commissie in 2012 heeft goedgekeurd.

Met deze fusie verdwijnt ook de laatste belangrijke dochteronderneming van Dexia Crédit Local. Deze laatste zal nu onderzoeken of de publicatie van geconsolideerde rekeningen noodzakelijk blijft.

Bijlage