Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

Transparantieverklaring van BlackRock , Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock . onlangs Umicore ervan in kennis gesteld dat zij de wettelijke drempel van 5% voor de directe stemrechten heeft onderschreden, naar beneden op 19 oktober 2023.

De totale directe stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten staan nu op 5,55%.

Samenvatting van de transactie:

Datum van drempeloverschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
19 oktober 2023 20 oktober 20234,93 %0,61 %5,55 %

De kennisgeving bevat de volgende elementen:

  • Datum van kennisgeving: 20 oktober 2023
  • Datum van drempelonderschrijding: 19 oktober 2023
  • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 5%
  • Kennisgeving door: BlackRock , Inc.
  • Noemer: 246.400.000
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com
Benoît Mathieu  +32 2 227 73 72benoit.mathieu@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,2 miljard (omzet van € 25,4 miljard) en had meer dan 11.000 mensen in dienst.