Ease2pay NV: publiceert vandaag de jaarrekening over 2022

De jaarrekening 2022 wordt alleen in het Engels gepubliceerd en beschikbaar gesteld via www.ease2paynv.com.

Einde persbericht.
-----------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:

Over Ease2pay
Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

Rotterdam, Nederland, 26 oktober 2023
Verdere informatie:         EASE2PAY N.V., J.H.L. Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

Bijlage