Van Lanschot Kempen: ESG-analyse vastgoed: slechts 15% van de beursgenoteerde ondernemingen heeft doelen geformuleerd voor een CO2-uitstoot (scope 1, 2 en 3) van netto nul in 2050

Amsterdam/Londen, 27 november 2023

De beursgenoteerde vastgoedsector heeft het afgelopen jaar vorderingen geboekt. Versnelde actie is echter nodig wil de sector het netto nul-doel realiseren.

  • Doelen: slechts 15% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft op de drie verschillende scopes netto nul-doelstellingen (extern geverifieerd). In 2022 was dat 10%.

  • Regio’s: Europa loopt op kop: 31% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft voor scope 1, 2 én 3 netto nul-doelstellingen geformuleerd, in vergelijking met 14% in Azië en slechts 8% in Noord-Amerika.

  • Meten: van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen rapporteert 39% de uitstoot voor scope 1 en 2. Dat is onveranderd ten opzichte van ons eerste verslag vorig jaar. Wel is het percentage bedrijven dat voor alle drie de scopes (extern geverifieerd) de stand van zaken meet en rapporteert gestegen van 15% naar 20%.
  • Governance: van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft 34% toezicht op bestuursniveau op de uitstootdoelstellingen voor broeikasgassen. Dat is 13 procentpunt hoger dan vorig jaar.

Van Lanschot Kempen Investment Management heeft wereldwijd de environmental pathway van de diverse beursgenoteerde vastgoedondernemingen geanalyseerd om te beoordelen hoeveel voortgang de sector boekt met het realiseren van de klimaatveranderingsdoelen van Parijs. De analyse bestrijkt 92% van de totale marktkapitalisatie van de wereldwijde beursgenoteerde vastgoedmarkt (met een waarde van bijna $ 2 biljoen aan vastgoed).

De internationale vastgoedsector (beursgenoteerd en in particuliere handen) is goed voor zo’n 40% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Toch heeft wereldwijd maar 15% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen totaaldoelstellingen geformuleerd voor het realiseren van netto nul in 2050 voor scope 1, 2 én 3. Dat blijkt uit onderzoek door het Real Assets Team van Lanschot Kempen.

Hoewel die 15% een verbetering is ten opzichte van een jaar geleden, toen slechts 10% doelstellingen had geformuleerd, moet de sector versneld in actie komen willen de netto nul-ambities worden gehaald. We zien dit jaar weliswaar vooruitgang, maar ten opzichte van een zeer lage vergelijkingsbasis.

Disclaimer
Dit is een marketingbericht.

Capital at risk. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Beleggers krijgen mogelijk niet het oorspronkelijk belegde bedrag terug. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Van Lanschot Kempen Investment Management (UK) Ltd is geautoriseerd en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (Firm Reference No. 166063).

Over Van Lanschot Kempen Investment Management
Van Lanschot Kempen Investment Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een gerichte aanpak en een duidelijke beleggingsfilosofie. Wij geloven in langetermijnrentmeesterschap voor onze klanten en andere belanghebbenden. Van Lanschot Kempen Investment Management biedt duurzaam rendement, fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring, naast een aantal actief beheerde beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2023 had Van Lanschot Kempen Investment Management in totaal € 94,0 miljard aan client assets.

Van Lanschot Kempen Investment Management, onderdeel van Van Lanschot Kempen , is een gespecialiseerde en onafhankelijke vermogensbeheerder. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse UCITS en AIF’s en een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Over Van Lanschot Kempen NV
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel
voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen , genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Meer informatie
Contact Van Lanschot Kempen mediarelaties:
Marrika van Beilen
m.vanbeilen@vanlanschotkempen.com
+31 6 57 06 90 18

Bijlage