'Een gezonde groei van een onderneming is goed voor de bedrijfscontinuïteit'

Een snelle groei van een onderneming zorgt niet vaak voor een stabiele basis, dus een agressieve groeistrategie is niet iets wat je moet nastreven. Zodra er investeerders om de hoek komen, moet een bedrijf groeien zodat het over enkele jaren veel meer geld oplevert; dat is dan het doel. En dat moet het niet zijn.

Edwin vlieg
Edwin Vlieg
Na de pandemie zie je dit vaak, bij grote bedrijven die in een korte tijd snel zijn gegroeid, gebeuren: de groei stagneert omdat alles weer teruggaat naar een normale situatie. De beleving van die bedrijven is dan opeens dat ze een slecht jaar hebben, terwijl het er onderaan de streep op neerkomt dat ze slechts wat minder hard zijn gegroeid dan voorheen. Met een langzame, maar gestage groei loop je daar niet tegenaan en daardoor zijn de verwachtingen goed te managen.

Als je vanaf de start-upfase stuurt op winstgevendheid, dan kan je daarmee een heel stabiel en gezond bedrijf neerzetten dat onafhankelijk is van investeerders. Als de economie in een dip raakt en het daardoor moeilijker wordt om financiering te krijgen, dan zal je dat minder raken. In tegenstelling tot andere bedrijven die wel worden getroffen door economische ontwikkelingen, kan je dan gewoon doorgaan. De motor van je scale-up blijft, met wat je hebt neergezet, gewoon draaien en zo kan je rustig doorgroeien zonder dat je mensen moet ontslaan.