Gewone algemene vergadering van 31 januari 2024 - Oproeping

De statutaire zaakvoerder nodigt de aandeelhouders van Ascencio NV uit tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijk zetel te B-6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1, bus 4, op 31 januari 2024 om 14u30.

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.ascencio.be/voor de belegger/algemene vergaderingen) :
        - Oproeping
        - Agenda
        - Deelnamevoorwaarden
        - Melding aanwezigheid
        - Stemformulier
        - Volmacht
        - Jaarverslag 2022/2023

Zoals eerder aangekondigd in het persbericht van 23 november 2023 met betrekking tot de jaarresultaten van de Vennootschap zal de statutaire zaakvoerder aan de gewone algemene vergadering voorstellen om over het boekjaar 2022/2023 een dividend uit te keren van 4,15 EUR bruto (2,905 EUR netto per aandeel) per coupon nr. 21. Het dividend wordt uitbetaald op 9 februari 2024.

OVER Ascencio
Ascencio SA is een vennootschap naar Belgisch recht, gespecialiseerd in investeringen in commercieel vastgoed en meer bepaald in supermarkten en retailparken.

De Vennootschap is aanwezig in België, Frankrijk en Spanje, respectievelijk onder het statuut van SIR, SIIC en SOCIMI.

Met haar multidisciplinaire team beheert zij haar activa en haar relaties met haar huurders-retailers op verantwoorde wijze, met name op het gebied van duurzaamheid.

De reële waarde van haar portefeuille bedraagt ongeveer 740 miljoen EUR, verdeeld over 104 gebouwen, die huuropbrengsten van meer dan 50 miljoen EUR per jaar genereren.

Ascencio SA noteert op Euronext Brussel. Haar beurswaarde bedraagt op 30/09/2023 275 miljoen EUR.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ascencio.be.

 

Bijlage