Mohawk Industries publiceert resultaten 4e kwartaal

CALHOUN, Ga., Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries , Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst van $ 139 miljoen over het vierde kwartaal van 2023 en een winst per aandeel ("EPS") van $ 2,18; een aangepaste nettowinst van $ 125 miljoen en een aangepaste EPS van $ 1,96 aan. De netto-omzet bedroeg $ 2,6 miljard over het vierde kwartaal van 2023, met een daling van 1,4% zoals aangekondigd en een daling van 4,1% op een voorgaande en constante basis ten opzichte van het vorige jaar. Het bedrijf boekte een netto-omzet van $ 2,7 miljard over het vierde kwartaal van 2022, goed voor een nettowinst van $ 33 miljoen en een winst per aandeel van $ 0,52; waarbij de aangepaste nettowinst $ 84 miljoen bedroeg en de aangepaste winst per aandeel $ 1,32.

Voor de 12 maanden die werden afgesloten op 31 december 2023 noteerde het bedrijf een nettoverlies van $ 440 miljoen en een verlies per aandeel van $6,90, inclusief bijzondere non-cash waardeverminderingen ter waarde van $ 878 miljoen; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 587 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 9,19. In 2023 bedroeg de netto-omzet over de periode van 12 maanden $11,1 miljard, wat zoals aangekondigd een daling van 5,1% betekende, met een constante daling van 7,7% ten opzichte van het vorige jaar. In 2022 bedroeg de netto-omzet over de periode van twaalf maanden eindigend op 31 december $ 11,7 miljard, de nettowinst $ 25 miljoen en de winst per aandeel $0,39; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 823 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 12,85.

Over de resultaten van het bedrijf in het derde kwartaal verklaarde voorzitter en CEO Jeff Lorberbaum: "Onze resultaten voor dit vierde kwartaal overtroffen onze verwachtingen, met baten uit kostenbesparingen, de productiviteit en lagere inkoopkosten. De dalende verkoopprijzen en de lagere energie- en grondstofkost waren toe te schrijven aan de teruggang van de sector. Gezien deze condities hebben we ons geconcentreerd op de optimalisatie van onze inkomsten en de verlaging van onze kosten door middel van herstructureringen en productieverbeteringen. De voorraadniveaus werden grondig aangepakt, wat exclusief overnames, een daling van $300 miljoen voor ons werkkapitaal inhield in vergelijking met het vorige jaar. Daarnaast hebben we eveneens geïnvesteerd in commerciële middelen, merchandising en nieuwe innovatieve producten om de verkoop van vloeren te stimuleren onder onze klanten. Het jaar werd afgesloten met een netto schuld/aangepaste EBITDA-ratio van 1,5 , een vrije kasstroom van $ 716 miljoen en een beschikbare liquiditeit van $ 1,9 miljard, terwijl een termijnlening van ongeveer $ 900 miljoen met hoge rente zal worden afgelost in het eerste kwartaal van 2024. Onze positie is uitstekend in de huidige marktomstandigheden en sterk genoeg om deze economische cyclus het hoofd te bieden wanneer de economie zich herstelt.

Het segment Global Ceramic boekte zoals aangekondigd een stijging van de netto-omzet met 0,6% over het vierde kwartaal, of een daling van 4,7% op basis van voorgaande en constante resultaten. De gerapporteerde operationele marge bedroeg 4,2%, of 4,8% op aangepaste basis. Binnen het hele segment wordt de productie afgestemd op de vraag en konden we de voorraden het hele jaar door aanzienlijk terugbrengen. Teneinde de kosten te beperken, hebben we de productiviteit verhoogd, de overheadkosten verlaagd en alternatieve productformules geïmplementeerd. In de Verenigde Staten zijn we onze distributie via lokale servicecentra aan het uitbreiden en brengen we nieuwe collecties met een premium Italiaanse stijl op de markt ter verbetering van onze productmix. In Mexico werd Vitromex geïntegreerd en in Brazilië Elizabeth en zijn we bezig met de verbetering van onze verkoop-, marketing- en bedrijfsstrategieën. Vorig jaar daalde de vraag aanzienlijk in beide landen vanwege stijgende rentetarieven en een afnemende economie, wat negatief van invloed was op onze resultaten. In Italië zijn we bezig met de optimalisatie van onze recente uitbreiding met hoogwaardige porseleinen platen om aan de groeiende vraag in zowel het residentiële als het commerciële segment te kunnen voldoen.

De netto-omzet van ons segment Flooring Rest of the World nam zoals aangekondigd met 1,5% af in het vierde kwartaal, of met 4,1% bij constante wisselkoersen. De gerapporteerde operationele marge bedroeg 9,5%, of 10,6% op aangepaste basis. De Europese categorie bouwmaterialen staat nog steeds onder druk, aangezien consumenten terughoudend blijven en detailhandelaren hun voorraden reduceren. Voor 2024 zal er worden geïnvesteerd in nieuwe producten, terwijl de kosten strenger zullen worden beheerd. Met behulp van inspirerende, interactieve verkoopdisplays geven we ons vlaggenschipmerk Quick-Step een boost. De overgang naar harde LVT is bijna voltooid en we hebben onze flexibele productlijn voor residentiële toepassingen stopgezet. De prestaties van ons segment houten panelen zijn het afgelopen jaar achteruitgegaan door cyclisch hoge prijzen en het overaanbod van een competitievere markt. Onze herstructureringen worden verder doorgevoerd en onze recentelijk overgenomen kleinere Europese activiteiten, waaronder isolatie, MDF- en vinylplaten en mezzaninevloeren, worden uitgebreid.

De omzet van ons segment Flooring Noord-Amerika nam in het vierde kwartaal af met 3,6%. De gerapporteerde operationele marge bedroeg 8,2%, of 6,9% op aangepaste basis. De dalende marktvolumes resulteerden in lagere gebruiksratio's binnen de sector en meer agressieve concurrentie. Met het oog op groei op lange termijn blijven we investeren in onze verkoop- en marketingactiviteiten om zo de distributie uit te breiden. Door middel van kapitaalinvesteringen vergroten we als bedrijf onze gedifferentieerde merken en kunnen we de productiekosten terugdringen. Elke productcategorie wordt aangevuld met innovatieve nieuwe producten, die het erg goed doen. Het commerciële kanaal overtrof mede door de horecasector onze verwachtingen. Middels onze klantenrelaties kon het assortiment vasttapijt en vloerbekleding worden uitgebreid.

Met ingang van 2024 heeft onze sector een dieptepunt bereikt, waardoor we verwachten dat de seizoensgevoeligheid in het eerste kwartaal eerder in overeenstemming zal zijn met eerdere langetermijnresultaten. Om de huidige marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden, reduceren onze bedrijven hun onkosten, overheadkosten en worden de activiteiten geherstructureerd. We blijven investeren in innovatieve producten om de afzet en productmix te verbeteren. In reactie op de concurrentie optimaliseren we onze productievolumes terwijl de daling van de inkoopkosten wordt doorberekend. Afhankelijk van de vraag blijven we onze voorraden nauwgezet monitoren en anticiperen we op tijdelijke productiestops. Gezien de inflatie implementeren onze bedrijven procesverbeteringen om de impact ervan te minimaliseren. Rekening houdend met het bovenstaande wordt verwacht dat onze aangepaste winst per aandeel over het eerste kwartaal tussen $1,60 en $1,70 zal liggen.

Gedurende de afgelopen achttien maanden ondernam het bedrijf talrijke acties om onze kostenstructuur te optimaliseren, lagere volume te beheren en onze recente overnames te integreren. Deze acties zouden in combinatie met zich corrigerende marktomstandigheden, en het bereiken van een dieptepunt, onze resultaten moeten verbeteren over de tweede helft van het jaar. Verwacht wordt dat de centrale banken de rente zullen verlagen, waardoor de huizenverkoop, woningrenovatie en commerciële projecten opnieuw zullen toenemen. Hoe snel het segment vloeren zich zal verbeteren, zal afhangen van de inflatie, het vertrouwen van de consument en de toename van de huizenverkoop. Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse markten zouden zich eerder kunnen herstellen dan Europa, dat vanwege de huidige geopolitieke druk achterop raakt. Na voorgaande recessies in de huizenmarkt, kon onze sector zich over verschillende jaren herpakken dankzij betere verkoopcijfers en stijgende winstmarges. In al onze regio's blijft het woningaanbod schaars, waardoor meer investeringen in renovatie noodzakelijk zullen zijn om het verouderende aanbod te moderniseren. Dankzij onze herstructureringsmaatregelen, investeringen in nieuwe technologieën, geplande uitbreidingen en recente overnames zullen we onze activiteiten verder kunnen blijven uitbreiden. In de hoedanigheid van 's werelds grootste vloerenbedrijf denken we in een unieke positie te verkeren om onze resultaten te verbeteren wanneer de markt zich herstelt."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries , de grootste fabrikant van vloerbedekkingen ter wereld, produceert producten om over de hele wereld residentiële en commerciële ruimtes te verfraaien. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels en vloeren in laminaat, hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende en innoverende producten en technologieën onderscheiden onze merknamen van de concurrentie en voldoen aan alle vereisten voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten. Onze merknamen zijn toonaangevend in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. Gedurende de afgelopen tien jaar heeft Mohawk zijn bedrijf omgevormd van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot 's werelds grootste aanbieder van vloerbedekkingen, met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Een aantal van de uitspraken in de bovenstaande paragrafen, met name uitspraken over toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke zaken en uitspraken die de woorden "zou kunnen", "zou moeten", "gelooft", "anticipeert", "verwacht" en "inschatten" of soortgelijke bewoordingen omvatten, vormen "'toekomstgerichte uitspraken"'. Voor dergelijke uitspraken beroept Mohawk zich op de bescherming van de veilige haven voor toekomstgerichte uitspraken zoals vervat in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen zekerheid dat toekomstgerichte uitspraken accuraat zullen zijn, omdat ze gebaseerd zijn op veronderstellingen die risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstige resultaten kunnen onder invloed van de volgende belangrijke factoren afwijken: veranderingen in de economische of industriële condities; concurrentie; inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie van consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorziening; de timing en het niveau van kapitaaluitgaven; de timing en implementatie van prijsverhogingen voor de producten van het bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; het rationaliseren van de activiteiten; heffingen en belastinghervormingen; product- en andere claims; rechtsgedingen; geopolitieke conflicten; wijzigingen in de regelgeving en het politieke klimaat in de rechtsgebieden waarin het bedrijf actief is; en andere, in de SEC-verslagen en openbare aankondigingen van Mohawk genoemde risico's.

Conferencecall op vrijdag 9 februari 2024 om 11.00 uur Eastern Time

Ga naar http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-2023-earnings-call om deel te nemen aan de online conferencecall. Registreer u vooraf via https://dpregister.com/sreg/10185489/fb57257e00 om een uniek persoonlijk identificatienummer te ontvangen of bel 1-833-630-1962 voor de VS/Canada en 1-412-317-1843 voor internationaal/lokaal voor assistentie van de operator op de dag van de conferencecall. Tot 8 maart 2024 is een opname beschikbaar door te bellen naar 1-877-344-7529 voor de VS/Canada en 1-412-317-0088 voor internationaal/lokaal met toegangscode #3161276.


MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
  Three Months Ended Twelve Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data)  December 31, 2023  December 31, 2022 December 31, 2023  December 31, 2022
         
Net sales $2,612,278  2,650,675 11,135,115  11,737,065
Cost of sales  1,969,984  2,096,235 8,425,463  8,793,639
Gross profit  642,294  554,440 2,709,652  2,943,426
Selling, general and administrative expenses  473,560  493,362 2,119,716  2,003,438
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles  1,636   877,744  695,771
Operating income (loss)  167,098  61,078 (287,808) 244,217
Interest expense  17,376  14,601 77,514  51,938
Other (income) expense, net  (3,911) 10,008 (10,813) 8,386
Earnings (loss) before income taxes  153,633  36,469 (354,509) 183,893
Income tax expense  14,205  2,917 84,862  158,110
Net earnings (loss) including noncontrolling interests  139,428  33,552 (439,371) 25,783
Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests  (60) 96 145  536
Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries , Inc. $139,488  33,456 (439,516) 25,247
         
Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $2.19  0.53 (6.90) 0.40
Weighted-average common shares outstanding - basic  63,683  63,534 63,657  63,826
         
Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $2.18  0.52 (6.90) 0.39
Weighted-average common shares outstanding - diluted  63,938  63,792 63,657  64,062

 

Other Financial Information        
  Three Months Ended Twelve Months Ended
(Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022
Net cash provided by operating activities $296,322 241,718 1,329,229 669,153
Less: Capital expenditures  240,364 150,658 612,929 580,742
Free cash flow $55,958 91,060 716,300 88,411
         
Depreciation and amortization $154,215 159,014 630,327 595,464

 

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
(Amounts in thousands)December 31, 2023 December 31, 2022
ASSETS   
Current assets:   
Cash and cash equivalents$642,550 509,623
Short-term investments  158,000
Receivables, net 1,874,656 1,904,786
Inventories 2,551,853 2,793,765
Prepaid expenses and other current assets 535,158 528,925
Total current assets 5,604,217 5,895,099
Property, plant and equipment, net 4,993,166 4,661,178
Right of use operating lease assets 428,532 387,816
Goodwill 1,159,724 1,927,759
Intangible assets, net 875,383 857,948
Deferred income taxes and other non-current assets 498,847 390,632
Total assets$13,559,869 14,120,432
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY   
Current liabilities:   
Short-term debt and current portion of long-term debt$1,001,715 840,571
Accounts payable and accrued expenses 2,035,339 2,124,448
Current operating lease liabilities 108,860 105,266
Total current liabilities 3,145,914 3,070,285
Long-term debt, less current portion 1,701,785 1,978,563
Non-current operating lease liabilities 337,506 296,136
Deferred income taxes and other long-term liabilities 745,528 757,534
Total liabilities 5,930,733 6,102,518
Total stockholders' equity 7,629,136 8,017,914
Total liabilities and stockholders' equity$13,559,869 14,120,432

 

Segment Information        
  Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended
(Amounts in thousands)  December 31, 2023  December 31, 2022   December 31, 2023  December 31, 2022 
         
Net sales:        
Global Ceramic $993,739  987,699   4,300,107  4,307,681 
Flooring NA  912,049  945,959   3,829,386  4,207,041 
Flooring ROW  706,490  717,017   3,005,622  3,222,343 
Consolidated net sales $2,612,278  2,650,675   11,135,115  11,737,065 
         
Operating income (loss):        
Global Ceramic $41,505  69,033   (166,448) (236,066)
Flooring NA  74,605  (28,950)  (57,182) 231,076 
Flooring ROW  67,137  35,902   69,727  340,167 
Corporate and intersegment eliminations  (16,149) (14,907)  (133,905) (90,960)
Consolidated operating income (loss) $167,098  61,078   (287,808) 244,217 
         
Assets:        
Global Ceramic     $4,988,347  4,841,310 
Flooring NA      3,909,943  4,299,360 
Flooring ROW      4,051,647  4,275,519 
Corporate and intersegment eliminations      609,932  704,243 
Consolidated assets     $13,559,869  14,120,432 

 

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries , Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries , Inc.
  Three Months Ended Twelve Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data)  December 31, 2023  December 31, 2022  December 31, 2023  December 31, 2022 
Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries , Inc. $139,488  33,456  (439,516) 25,247 
Adjusting items:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  8,591  49,701  129,323  87,819 
Inventory step-up from purchase accounting    1,218  4,476  2,762 
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles  1,636    877,744  695,771 
Legal settlements, reserves and fees  (4,652) 9,231  87,824  54,231 
Release of indemnification asset  (107)   (2,957) 7,324 
Income taxes - reversal of uncertain tax position  107    2,957  (7,324)
Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles      (12,838) (10,168)
European tax restructuring  (9,999)   (9,999)  
Income tax effect of adjusting items  (9,805) (9,245) (50,038) (32,536)
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $125,259  84,361  586,976  823,126 
         
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $1.96  1.32  9.19  12.85 
Weighted-average common shares outstanding - diluted  63,938  63,792  63,892  64,062 

 

Reconciliation of Total Debt to Net Debt 
(Amounts in thousands)December 31, 2023
Short-term debt and current portion of long-term debt$1,001,715
Long-term debt, less current portion 1,701,785
Total debt 2,703,500
Less: Cash and cash equivalents 642,550
Net debt$2,060,950

 

Reconciliation of Net Earnings(Loss) to Adjusted EBITDA      
           Trailing Twelve 
  Three Months Ended Months Ended 
(Amounts in thousands) April 1, 2023  July 1, 2023  September 30, 2023  December 31, 2023  December 31, 2023 
Net earnings (loss) including noncontrolling interests$80,276  101,214  (760,289) 139,428  (439,371)
Interest expense 17,137  22,857  20,144  17,376  77,514 
Income tax expense 28,943  26,760  14,954  14,205  84,862 
Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (38) 3  (170) 60  (145)
Depreciation and amortization(1) 169,909  156,633  149,570  154,215  630,327 
EBITDA 296,227  307,467  (575,791) 325,284  353,187 
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,971  33,682  47,606  5,959  96,218 
Inventory step-up from purchase accounting 3,305  1,276  (105)   4,476 
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles     876,108  1,636  877,744 
Legal settlements, reserves and fees 990  48,022  43,464  (4,652) 87,824 
Release of indemnification asset (857) (103) (1,890) (107) (2,957)
Adjusted EBITDA$308,636  390,344  389,392  328,120  1,416,492 
           
Net debt to adjusted EBITDA        1.5 

(1)Includes accelerated depreciation of $23,019 for Q1 2023, $7,978 for Q2 2023, ($525) for Q3 2023 and $2,632 for Q4 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales    
  Three Months Ended Twelve Months Ended
(Amounts in thousands)  December 31, 2023  December 31, 2022 December 31, 2023  December 31, 2022
Mohawk Consolidated    
Net sales $2,612,278  2,650,675 11,135,115  11,737,065
Adjustment for constant shipping days  1,878   20,707  
Adjustment for constant exchange rates  9,987   71,553  
Adjustment for acquisition volume  (82,669)  (389,018) 
Adjusted net sales $2,541,474  2,650,675 10,838,357  11,737,065

 

  Three Months Ended
   December 31, 2023  December 31, 2022
Global Ceramic
Net sales $993,739  987,699
Adjustment for constant shipping days  12,719  
Adjustment for constant exchange rates  15,521  
Adjustment for acquisition volume  (80,321) 
Adjusted net sales $941,658  987,699
     

 

Flooring ROW    
Net sales $706,490  717,017
Adjustment for constant shipping days  (10,841) 
Adjustment for constant exchange rates  (5,534) 
Adjustment for acquisition volume  (2,348) 
Adjusted net sales $687,767  717,017

 

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
  Three Months Ended
(Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022
Gross Profit $642,294 554,440
Adjustments to gross profit:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  2,829 39,159
Inventory step-up from purchase accounting   1,218
Adjusted gross profit $645,123 594,817
     

 

Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.7% 22.4%

 

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses
  Three Months Ended
(Amounts in thousands)  December 31, 2023  December 31, 2022 
Selling, general and administrative expenses $473,560  493,362 
Adjustments to selling, general and administrative expenses:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  (8,507) (8,480)
Legal settlements, reserves and fees  4,652  (9,231)
Adjusted selling, general and administrative expenses $469,705  475,651 
     

 

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.0% 17.9%

 

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income
  Three Months Ended
(Amounts in thousands)  December 31, 2023  December 31, 2022
Mohawk Consolidated    
Operating income $167,098  61,078
Adjustments to operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  11,336  47,639
Inventory step-up from purchase accounting    1,218
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles  1,636  
Legal settlements, reserves and fees  (4,652) 9,231
Adjusted operating income $175,418  119,166

 

Adjusted operating income as a percent of net sales 6.7% 4.5%

 

Global Ceramic    
Operating income $41,505 69,033
Adjustments to segment operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  4,907 1,054
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles  1,636 
Adjusted segment operating income $48,048 70,087
     

 

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.8% 7.1%

 

Flooring NA    
Operating income (loss) $74,605  (28,950)
Adjustments to segment operating income (loss):    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  (1,113) 28,174 
Legal settlements, reserves and fees  (10,250)  
Adjusted segment operating income (loss) $63,242  (776)
     

 

Adjusted segment operating income (loss) as a percent of net sales 6.9% (0.1)%

 

Flooring ROW    
Operating income $67,137 35,902
Adjustments to segment operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  7,542 18,411
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up   1,218
Adjusted segment operating income $74,679 55,531
     

 

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.6% 7.7%

 

Corporate and intersegment eliminations   
Operating (loss)$(16,149) (14,907)
Adjustments to segment operating (loss):   
Legal settlement, reserves and fees 5,598  9,231 
Adjusted segment operating (loss)$(10,551) (5,676)

 

Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes
  Three Months Ended
(Amounts in thousands)  December 31, 2023  December 31, 2022 
Earnings before income taxes $153,633  36,469 
Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests  60  (96)
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  8,591  49,701 
Inventory step-up from purchase accounting    1,218 
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles  1,636   
Legal settlements, reserves and fees  (4,652) 9,231 
Release of indemnification asset  (107)  
Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $159,161  96,523 

 

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
  Three Months Ended
(Amounts in thousands)  December 31, 2023  December 31, 2022 
Income tax expense $14,205  2,917 
Income taxes - reversal of uncertain tax position  (107)  
European tax restructuring  9,999   
Income tax effect of adjusting items  9,805  9,245 
Adjusted income tax expense $33,902  12,162 
     
Adjusted income tax rate  21.3% 12.6%


Het bedrijf verstrekt zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met US GAAP en bepaalde niet binnen US GAAP gedefinieerde financiële indicatoren. Overeenkomstig de voorschriften van de Securities and Exchange Commission geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie van de niet binnen GAAP gedefinieerde financiële indicatoren van het bedrijf met de meest directe binnen US GAAP vergelijkbare gedefinieerde indicatoren. Alle hierboven vermelde, niet binnen GAAP gedefinieerde indicatoren dienen te worden beschouwd als aanvulling op de vergelijkbare binnen US GAAP gedefinieerde indicatoren en zijn mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke door andere ondernemingen gehanteerde indicatoren. Het bedrijf meent dat deze niet binnen GAAP gedefinieerde indicatoren, indien afgestemd op de overeenkomstige binnen US GAAP gedefinieerde indicatoren, investeerders de volgende voordelen bieden: Niet binnen GAAP gedefinieerde prestatie-indicatoren ondersteunen de identificatie van groeitrends en het vergelijken van de omzet ten opzichte van voorgaande en toekomstige verslagperiodes, en niet binnen GAAP gedefinieerde indicatoren ondersteunen het identificeren van langetermijntrends voor de winstgevendheid van de activiteiten van het bedrijf en het vergelijken van de omzet ten opzichte van voorgaande en toekomstige verslagperiodes.

Het bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze sterk kunnen fluctueren tussen verschillende verslagperiodes en de onderliggende bedrijfstrends kunnen overschaduwen. De volgende niet binnen GAAP gedefinieerde winstindicatoren van het bedrijf worden niet meegerekend: transacties en valutaomrekeningen; meer of minder transportdagen binnen een periode en het resultaat van overnames.

Het bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze mogelijk niet indicatief zijn voor, of geen verband houden met de kernprestaties van het bedrijf. De volgende niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren van het bedrijf worden niet meegerekend: herstructurerings-, overname- en integratiegerelateerde en andere kosten, juridische schikkingen, reserves en vergoedingen, bijzondere waardeverminderingen van goodwill en immateriële vaste activa met onbeperkte levensduur, boekhoudkundige verwerkingen van overnames, inclusief voorraadstijgingen ten opzichte van de boekhoudkundige verwerking van overnames, vrijgave van vrijwaringsactiva, het afboeken van onzekere belastingposities en de Europese fiscale herstructurering.

Contact:        
James Brunk, Chief Financial Officer
706-624-2239