ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 545 miljoen in Q4 2023

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 545 miljoen in Q4 2023


Q4 - Key messages over het kwartaal

 • Goed einde van het jaar met een nettowinst van EUR 545 miljoen in Q4, een weerspiegeling van aanhoudend hoge netto rentebaten en vrijvallen van voorzieningen
 • Sterk resultaat in 2023 met een nettowinst van EUR 2,7 miljard en een rendement op eigen vermogen van 12,2%; alle client units leverden betere resultaten
 • Netto rentebaten aanhoudend sterk in Q4 en gestegen naar EUR 6,3 miljard voor heel 2023. Netto rentebaten in 2024 naar verwachting grotendeels in lijn met 2023
 • De kosten waren in Q4 hoger door het vergroten van de ingezette middelen voor data capabilities, de verdere digitalisering van processen, en sustainable finance regulation
 • Kredietkwaliteit blijft solide. Vrijgevallen voorzieningen van EUR 83 miljoen in Q4 door netto vrijvallen op individuele dossiers en vrijvallen door model reviews en management overlays
 • Inkoop eigen aandelen van EUR 500 miljoen aangekondigd en slotdividend gelijk aan EUR 0,89 per aandeel voorgesteld
 • Kapitaalpositie blijft sterk, met een Basel III CET1 ratio van 14,3% en een fully-loaded Basel IV CET1 ratio van circa 15%


Update kapitaalraamwerk en financiële doelstellingen

 • We bevestigen onze strategische keuzes en gaan verder op onze reis als een persoonlijke bank in de digitale tijd, die klanten bedient waar we schaalgrootte hebben in Nederland en Noordwest-Europa
 • We streven naar een fully-loaded Basel IV CET1 ratio van 13,5% voor jaareinde 2026 en zetten ons in om surplus equity te genereren en aan onze aandeelhouders terug te geven, in combinatie met gerichte groei
 • Onze doelstelling voor 2026 is een rendement op eigen vermogen van 9-10%, en een cost/income ratio van circa 60% 
 • Wij zullen kapitaal alloceren in lijn met onze strategische prioriteiten, voortbouwend op onze huidige marktposities terwijl we strikte portefeuillediscipline handhaven

  
Robert Swaak, CEO:

ABN AMRO heeft een sterk jaarresultaat gerealiseerd, met een nettowinst van EUR 2,7 miljard en een rendement op eigen vermogen van ruim 12%. De financiële resultaten over 2023 werden gekenmerkt door een verder herstel van onze netto rentebaten door de terugkeer van positieve rentetarieven, en door de lagere bedrijfskosten en vrijgevallen risciovoorzieningen. Alle client units leverden betere resultaten. Onze strategie om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn, die klanten bedient waar we schaalgrootte hebben in Nederland en Noordwest-Europa, heeft duidelijk bijgedragen aan ons verbeterd risicoprofiel. We bevestigen onze strategische keuzes en blijven ons richten op aantrekkelijke segmenten waar we winstgevend kunnen groeien, terwijl we gemak brengen in het dagelijkse leven van onze klanten en expertise op de momenten die ertoe doen.

Onze nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal EUR 545 miljoen, een weerspiegeling van de aanhoudend hoge netto rentebaten en vrijgevallen voorzieningen. Het resulterend rendement op eigen vermogen kwam daardoor uit op 9,5%. In Q4 bedroegen de netto rentebaten EUR 1.504 miljoen ondanks enige druk op de marges voor hypotheken en leningen aan particulieren, en het wegvallen van de vergoeding voor de minimumreserve-verplichting van de ECB. In 2024 blijven de netto rentebaten naar verwachting grotendeels in lijn met 2023. De kosten waren in het vierde kwartaal hoger – een weerspiegeling van het groeiende aantal medewerkers voor data capabilities, de verdere digitalisering van processen, en sustainable finance regulation. We verwachten in 2024 circa EUR 5,3 miljard aan kosten, omdat deze kosten gedurende het jaar hoog zullen blijven.

De kredietkwaliteit blijft solide, met vrijgevallen kredietvoorzieningen van EUR 83 miljoen in Q4 door
netto vrijvallen op individuele dossiers en vrijvallen door model reviews en management overlays. De cost-of-risk voor heel 2023 was -5 basispunten. Dit weerspiegelt de kredietkwaliteit van ons  leningenboek en het succesvolle herstel van klantdossiers. We hebben de door de cyclus cost-of-risk opnieuw geijkt, van circa 20 basispunten naar 15-20 basispunten. We blijven voorzichtig en dicht bij onze klanten terwijl we onze prudente buffers aan houden. De risicogewogen activa namen toe met EUR 3,6 miljard, vooral door modelaanpassingen in het kader van onze doorlopende review van modellen. Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een Basel III CET1 ratio van 14,3% en een fully-loaded Basel IV CET1 ratio van circa 15%, na de impact van de inkoop van eigen aandelen en het dividendvoorstel. In lijn met ons kapitaalraamwerk stellen we een slotdividend in contanten voor gelijk aan EUR 0,89 per aandeel. Verder zetten we ons aandeleninkoopprogramma voort, en hebben we de inkoop van een derde tranche van EUR 500 miljoen aangekondigd.

Onze doelstelling voor eind 2026 is een 13,5% CET1 op fully-loaded Basel IV basis. We zetten ons in om surplus equity te genereren en aan onze aandeelhouders terug te geven in combinatie met gerichte groei te in onze focussegmenten en op specifieke transitiethema’s. We zullen onze kapitaalpositie jaarlijks reviewen bij de publicatie van onze resultaten over Q4. Ons dividendbeleid blijft onveranderd op 50% van de nettowinst. Onze doelstelling voor 2026 is een rendement op eigen vermogen van 9-10%. We verwachten een groei van onze business op een niveau iets hoger dan de stijging van het BBP. De kosten voor data capabilities, de verdere digitalisering van processen, en sustainable finance regulation zullen medio-2025 naar verwachting zijn gedaald. Dit zal ons in staat stellen om verder te investeren in initiatieven die inkomsten genereren. Wij hebben voor 2026 een cost/income ratio van circa 60% als doel gesteld.

In het afgelopen jaar stonden we voor uitdagingen zoals de voortdurende klimaatcrisis, inflatie, en de energiecrisis die door de oorlog in Oekraïne is aangewakkerd. Ik blijf bezorgd over de aanhoudende onzekerheid in het geopolitieke landschap, vooral in Oekraïne en het Midden-Oosten, en onze gedachten zijn bij allen die geraakt worden door oorlog. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en ABN AMRO wil dit helpen aanpakken. Duurzaamheid is al sinds 2018 in onze strategie ingebed, en is onderdeel van onze purpose, ‘Banking for better, for generations to come’. We zijn ervan overtuigd dat iedereen deel moet uitmaken van een verantwoorde, rechtvaardige en duurzame transitie. Ik ben blij dat onze bank hierbij een rol kan spelen.

We streven naar waardecreatie op de lange termijn – zowel financieel als niet-financieel – voor al onze stakeholders. Met een gezonde winst kunnen we investeren in groei, veilig en betrouwbaar bankieren en in innovatieve producten voor onze klanten. Het is goed om te zien dat de beschikbaarheid van onze online en mobiele diensten zeer stabiel is. Sterke, veilige en winstgevende banken zijn belangrijk voor de samenleving omdat ze economische groei ondersteunen door bedrijven en investeringen te financieren, het betalingssysteem te faciliteren en door financiële criminaliteit te helpen opsporen. Een gezonde winst is bovendien van essentieel belang voor het vertrouwen in banken en draagt zo bij aan financiële stabiliteit.

Na twee termijnen als Chief Risk Officer zal Tanja Cuppen bij de algemene vergadering in april aftreden. Ik wil haar hartelijk bedanken voor haar leiderschap en waardevolle bijdrage aan het succes van onze bank. Ze heeft sterk leiderschap getoond in turbulente tijden en een verschil gemaakt met haar onafhankelijke denken, enorme expertise en persoonlijke toewijding.

We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transformatie van onze bank en daarmee een platform gecreëerd om onze strategie succesvol uit te voeren. De komende jaren zullen we versnellen op onze weg naar een persoonlijke bank in de digitale tijd met een duidelijke licence to grow. Onze medewerkers hebben tijdens dit proces een geweldige wendbaarheid en vastberadenheid laten zien. Ik ben blij dat de uitkomst van het Employee Engagement Onderzoek sterk is verbeterd, want zonder de inzet en toewijding van onze mensen hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken. We blijven voortbouwen op ons succes ten behoeve van al onze stakeholders en ik kijk ernaar uit om deze reis samen met jullie allemaal voort te zetten.

 

 

Key figures and indicators
 (in EUR millions)
Q4 2023 Q4 2022 Change Q3 2023 Change
Operating income 2,041 1,861 10% 2,211 -8%
Operating expenses 1,462 1,343 9% 1,228 19%
Operating result 580 518 12% 983 -41%
Impairment charges on financial instruments -83 32   -21  
Income tax expenses 117 132 -11% 246 -52%
Profit/(loss) for the period 545 354 54% 759 -28%
           
Cost/income ratio 71.6% 72.1%   55.5%  
Return on average Equity 9.5% 6.4%   13.6%  
CET1 ratio 14.3% 15.2%   15.0%  


 

 

ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
 

 

ABN AMRO Investor Relations
John Heijning
Head of Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282
   

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)


 


 

Bijlage