Bekaert: Jaarresultaten 2023

Jaarresultaten 2023

Bekaert levert sterke kasstroom en verbeterde marges

Omzet van € 4,3 miljard • EBITu van € 388 miljoen (9,0% marge) • Stijging van de vrije kasstroom (FCF) met 40% • Schuldgraad blijft laag met 0,5x Nettoschuld op EBITDAu • Dividendvoorstel van € 1,80 per aandeel (+9%)

Bekaert leverde een veerkrachtige financiële prestatie in 2023, bleef de winstmarges verbeteren (onderliggende EBIT marge van 9,0%, een stijging met 80 basispunten tegenover 2022) en genereerde sterke kasstromen (vrije kasstroom van € 267 miljoen, een stijging met +40% jaar-op-jaar). Ondanks de lagere volumes en de zwakkere omstandigheden in veel eindmarkten, blijft de business de succesvolle uitvoering van de strategie van Bekaert benutten, wordt de prijszettingsdiscipline gehandhaafd, verbetert de mix naar hogere marge producten, en worden kostenefficiënties verzekerd. Vooruitkijkend zet de herpositionering gericht op nieuwe groeikansen gerelateerd aan de energietransitie en decarboniseringstrends zich door, wat onze ambitieuze financiële doelstellingen voor 2026 zal ondersteunen.

Financiële hoogtepunten

 • Geconsolideerde omzet van € 4,3 miljard (-13,5%) en gezamenlijke omzet van € 5,3 miljard (-13,9%), voornamelijk gedreven door lagere doorgerekende grondstofkosten, lagere volumes en een ongunstig effect van wisselkoersschommelingen
  • De ommekeer van eerdere inputkost inflatie verlaagde de omzet met € -437 miljoen en lagere volumes (- 3,7%) drukten de omzet met € -188 miljoen. Wisselkoerseffecten hadden een impact van € -152 miljoen.
  • De succesvolle focus op prijs-en mixoptimalisatie naar producten met hogere marges verhoogde de omzet met € +101 miljoen.
 • De onderliggende marge op omzet bleef ondanks lagere verkoopcijfers stabiel (€ 745 miljoen tegenover € 749 miljoen in 2022) en leverde een marge van 17,2% (tegenover 15,0% in 2022)
 • Sterk bedrijfsresultaat en margeprestatie gedreven door voortdurende verbeteringen in de bedrijfsmix, waaronder de bijdrage van toepassingen met een hogere marge en groei
  • EBITDAu van € 561 miljoen (-5,1%) leidend tot een marge op omzet van 13,0% (stijging van +120 basispunten tegenover 2022)
  • EBITu van € 388 miljoen (-5,3%) resulterend in een marge van 9,0% (tegenover 8,2% in 2022)
 • Winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van €4,75 (+5,5% tegenover € 4,50 in 2022)
 • Sterke cashconversie ondanks lagere omzet
  • Vrije kasstroom (FCF) van € 267 miljoen, een stijging met +40% vergeleken met € 191 miljoen in 2022, dankzij het verder verbeteren van het werkkapitaalbeheer
  • Nettoschuld van € 254 miljoen (€ 380 miljoen in 2022) inclusief opbrengsten uit de verkoop van de Staaldraadtoepassingen in Chili en Peru, resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,5x
 • Dividendvoorstel van € 1,80 per aandeel (+9% jaar-op-jaar)

Operationele en strategische hoofdpunten

 • Sterke prijsverbetering door voortdurende mixverbeteringen met producten en toepassingen met een hogere toegevoegde waarde, waardoor het effect van lagere volumes wordt geminimaliseerd
 • Intensieve focus op kostenefficiëntie en operationele excellence, inclusief aankoopbesparingen als onderdeel van een reeks initiatieven en een verdere footprintoptimalisatie waaronder:
  • Sluiting van een Rubberversterkingsfabriek in China in het derde kwartaal van 2023
  • Beslissing in december 2023 om twee staaldraadtoepassingsfabrieken in India en Indonesia te sluiten
 • Aanhoudende succesvolle strategische uitvoering, herpositionering van de onderneming naar sectoren met hogere marges, hogere groei en minder gelinkt aan basisproducten maar met focus op groeimarkten, innovatie en duurzaamheid:
  • Verhoogde klantpenetratie van 4D en 5D Dramix® producten aan hogere marge
  • De blijvende opschaling van de productie van Currento® (poreuze transportlaag voor waterstofelektrolysers), met verdubbeling van de omzet in 2023
  • Grote belangstelling van klanten voor Armofor® in zowel traditionele als groene energietoepassingen
 • Ondertekende overeenkomst met Toshiba om downstream te integreren in membraanelektrode-assemblage, waardoor Bekaerts capaciteiten in waterstofelektrolyse toenemen
 • Samenwerking met ABB voor het leveren van predictieve onderhoudsdiensten voor hijssystemen in mijnen
 • 12 MWp zonne-energiepark bij de productievestiging in Burgos, Spanje, nu volledig operationeel
 • Afronding van de verkoop van de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru

Vooruitzichten

De financiële prestaties in 2023 en de robuuste financiële positie van de onderneming geven ons vertrouwen in ons vermogen om onze strategische prioriteiten verder te realiseren. Hoewel de economische onzekerheid voortduurt en een aantal eindmarkten uitdagend blijven, is de verkoop in 2024 goed van start gegaan in de meeste van onze business units en het management verwacht een bescheiden omzetgroei en minstens stabiele marges in 2024.

Ook na 2024 blijven we overtuigd van onze doelstellingen: omzetgroei van meer dan 5% per jaar op de middellange termijn en vanaf 2026 een EBITu-marge van meer dan 10%, ROCEu van meer dan 20% en meer dan 50% van de omzet gegenereerd uit duurzame toepassingen.

Engagement om waarde uit te keren aan onze aandeelhouders

De Raad van Bestuur zet zich in voor een strategisch kapitaalallocatiebeleid, waarbij een balans wordt nagestreefd tussen investeringen in toekomstige groei en innovatie, met behoud van een sterke balans en een stijgend aandeelhoudersrendement op langere termijn. De afgelopen twee jaar heeft Bekaert met succes meer dan € 400 miljoen terugbetaald, via aandeleninkoopprogramma's voor ongeveer € 240 miljoen en een significant hoger dividend, met een stijging van 50% in 2022 en nog eens 10% in 2023.

De voortdurende succesvolle uitvoering van het strategisch plan in recente jaren heeft Bekaerts financiële prestaties, operationele veerkracht en consistentie, balanspositie, cashgeneratie potentieel en het rendement voor aandeelhouders versterkt.

Hoewel dit strategisch plan duidelijk en ongewijzigd blijft, is de komst van de nieuwe CEO, Yves Kerstens, in september 2023 een katalysator geweest voor de Raad van Bestuur om de prioriteiten voor kapitaalallocatie te herzien. Voortbouwend op de sterke basis van business- en financiële verbeteringen van de afgelopen jaren, is de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat het nu het juiste moment is om de uitrol van het strategisch plan en Bekaerts transformatieagenda te versnellen, en groeikansen te benutten. Daarom is de Raad van Bestuur van plan om in de komende 12-24 maanden prioriteit te geven aan investeringen in het bedrijf, zowel organisch als anorganisch, en heeft de Raad besloten om het inkoopprogramma van eigen aandelen te pauzeren.

De groep wil haar beleid van progressieve jaarlijkse groei van het dividend voortzetten en kondigt vandaag een brutodividend aan van € 1,80 per aandeel (een stijging van 9% jaar-op-jaar), dat door de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2024.

Conference call

De CEO en CFO van Bekaert zullen de 2023 resultaten toelichten aan de investeerdersgemeenschap om 10u op vrijdag 1 maart. Deze webinar kan na registratie via de Bekaert website (bekaert.com/en/investors) live gevolgd worden en zal nadien beschikbaar zijn op de website.

 

Bijlage