Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (30 april 2018)

Gereglementeerd bericht

30 april 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 23 april 2018 tot en met 27 april 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
maandag 23/04/2018 1 400 € 55,55 € 55,20 € 55,80 € 77 763,56
dinsdag 24/04/2018 4 518 € 55,08 € 54,60 € 55,70 € 248 862,28
woensdag 25/04/2018 2 000 € 54,94 € 54,60 € 55,30 € 109 875,20
donderdag 26/04/2018 3 500 € 54,84 € 54,40 € 55,10 € 191 944,55
vrijdag 27/04/2018 4 500 € 54,92 € 54,70 € 55,00 € 247 123 ,80
Totaal week  15 918       € 875 569,39

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 420 127 op 27 april 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 72 219 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel

Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel