KBC Groep: dividendaankondiging

   

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

KBC GROEP
Naamloze vennootschap
 Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)

DIVIDENDAANKONDIGING

Mededeling van 3 mei 2018 om 18.00 uur

De Jaarvergadering van 3 mei 2018 heeft beslist over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 een bruto dividend uit te keren van 3 euro per aandeel. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 1 euro per aandeel op 17 november 2017, bedraagt het bruto slotdividend 2 euro voor elk aandeel (1,40 euro na aftrek van de roerende voorheffing van 30%).

De relevante data zijn:

  • ex-coupondatum: 7 mei 2018
  • recorddatum: 8 mei 2018
  • betaaldatum: 9 mei 2018

Bijlage