Oproeping voor de Algemene Vergadering van Syensqo op 23 mei 2024

Oproeping voor de Algemene Vergadering van Syensqo op 23 mei 2024

Brussel, België – 23 april 2024 - 08.30 CEST

Syensqo maakte vandaag bekend dat de documenten voor zijn volgende Gewone Algemene Vergadering zijn gepubliceerd. Deze zal plaatsvinden op donderdag 23 mei 2024 in de Dome EventHall, Lambermontlaan 1, 1000 Brussel, om 10.30 uur CEST. Alle documenten met betrekking tot deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.syensqo.com.

De aandeelhouders zullen worden gevraagd te stemmen over een aantal resoluties, waaronder de goedkeuring van Syensqo's jaarrekening voor het boekjaar 2023 en de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders vanaf 1 januari 2024.

Na de aanhoudend sterke kasstroom van het bedrijf in 2023, die de verdere afbouw van de schuldpositie ondersteunde, zal de Raad van Bestuur van Syensqo ook voorstellen om de uitkering van een totaal brutodividend van € 1,62 per aandeel goed te keuren.

De aandeelhouders zullen ook worden gevraagd om de benoeming van een commissaris goed te keuren die verantwoordelijk is voor het certificeren van Syensqo's duurzaamheidsverslag, zoals vereist door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Informatie over de vergadering 

Alleen aandeelhouders van Syensqo NV die op 9 mei 2024 middernacht CEST als zodanig officieel geregistreerd staan, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 23 mei, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering bezitten.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij digitaal, dienen uiterlijk op 17 mei 2024 hun intenties kenbaar te maken en dienen de instructies te volgen in de oproepingsbrief die beschikbaar is op de website van Syensqo. 

De vergadering zal op hybride wijze georganiseerd worden, zowel in persoon als digitaal. Aandeelhouders kunnen fysiek deelnemen aan de vergadering. Als alternatief kunnen aandeelhouders hun rechten uitoefenen door een volmacht te geven of door op een digitale en interactieve manier live deel te nemen en te stemmen. Aandeelhouders kunnen gebruik maken van het Lumi Connect Group platform (www.lumiconnect.com) of rechtstreeks contact opnemen met het Syensqo team via ag@syensqo.com om de deelnameformaliteiten te vervullen. Op de website van Syensqo is een document beschikbaar waarin de verschillende stappen worden uitgelegd die moeten worden gevolgd voor het gebruik van het Lumi Connect-platform. 

Alle vragen kunnen tot uiterlijk 17 mei 2024 worden gericht aan ag@syensqo.com.

Bezoek de speciale pagina over de Algemene Vergadering voor meer details over de agenda, de toegangsvoorwaarden en de stemmethoden.

Media relations

 

media.relations@syensqo.com


 

Perrine Marchal
+32 478 32 62 72

 

Laetitia Schreiber
+32 487 74 38 07
Investor Relations

 

investor.relations@syensqo.com


 

Sherief Bakr
+44 7920 575 989

 

Bisser Alexandrov
+33 6 07 63 52 80

 

Imtiyaz Lokhandwala
+1 609 860 3959

 

Bijlage