Ageas en Fosun: Transparantiekennisgeving


Ageas en Fosun: Transparantiekennisgeving

Fosun informeerde Ageas op 22 april 2024, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 19 april 2024 onder de wettelijke drempel van 5% van de door Ageas uitgegeven aandelen is gedaald en nu 4,64% bedraagt.

Reden van de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
Zie bijlage 1a.

Datum van drempeloverschrijding
19 april 2024

Overschreden drempel (in %)
5%

Noemer
187.971.187

Details van de kennisgeving
Zie bijlage 1b.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen is beschikbaar op https://www.ageas.com/nl/investors/aandeelhouders.

Bijkomende informatie
Mr. Guo Guangchang controleert Fosun International Holdings Ltd., die Fosun Holdings Limited controleert, die Fosun International Limited controleert, die Fosun Financial Holdings Limited controleert, die Millennium Gain Limited controleert, die Longrun Portugal, SGSP controleert, die Fidelidade - Companhia de Seguros controleert.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas , een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 17.1 miljard in 2023.

Bijlage