Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen

Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen


Op donderdag 25 april 2024 hield Umicore haar gewone en bijzondere algemene vergaderingen op haar maatschappelijke zetel te Brussel, België. De vergaderingen werden ook live via webcast uitgezonden.

De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed.

In het bijzonder benoemden de aandeelhouders Frédéric Oudéa en Philip Eykerman1 als nieuwe leden van de  raad van toezicht voor een termijn van 3 jaar. De heer Oudéa maakt ook deel uit van het Benoemings- en remuneratiecomité en het Duurzaamheidscomité van Umicore .

De gewone algemene vergadering heeft ook de uitkering van een bruto jaarlijks dividend van € 0,80 per aandeel goedgekeurd. Rekening houdend met het op 22 augustus 2023 uitgekeerde bruto interim dividend van € 0,25 per aandeel, zal een saldo van € 0,55 bruto per aandeel (ISIN BE0974320526) worden uitgekeerd op 2 mei 2024.

Klik hier voor meer informatie


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com
Benoit Mathieu +32 2 227 73 72 benoit.mathieu@umicore.com
Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com


Media Relations 

Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com 


Umicore profiel

Umicore is een bedrijf dat zich toelegt op circulaire materiaaltechnologie en op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, chemie en metallurgie een wezenlijk verschil maakt. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier Business Groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke Business Group is onderverdeeld in marktgerichte business units met een aanbod van materialen en oplossingen die aan de spits staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar zijn in het dagelijks leven.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De overkoepelende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren in overeenstemming met haar missie: Materials for a better life.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore zijn wereldwijd verspreid om, met meer dan 11.500 werknemers, haar internationale klantenbasis zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,9 miljard (omzet van € 18,3 miljard) in 2023.
1 Met ingang van 1 november 2024.