Energiemarkt enorm in beweging

Het zal u uiteraard niet ontgaan zijn dat de energiemarkten enorm in beweging zijn. Waar we vroeger vrijwel amper beweging zagen in de prijzen voor energie is dit sinds de invasie door Rusland in Oekraïne natuurlijk totaal anders geworden. Want vroeger speelden de energieprijzen amper een zware rol in het totale huishoudboekje. Tegenwoordig is dit één van de hoogste kostenposten geworden. Het is ook niet voor niets dat energie labels nu steeds meer verplicht worden. Immers huizen met een hoog energieverbruik hebben automatisch dus, vooral nu, veel hogere maandelijkse kosten.

Check de energieleveranciers regelmatig

Het is dus raadzaam om goed te kijken naar de diverse mogelijkheden om energiekosten te bespraken. Vergelijk energieprijzen daarom dus geregeld om zo kort op de bal te zitten. Het kan absoluut lonend zijn om van tijd tot tijd te kijken of uw huidige energieleverancier nog wel goed aansluit op uw actuele behoeftes. Energiebehoeftes veranderen door de tijd heen. Denkt u bijvoorbeeld aan een wisselende gezinssamenstelling, kinderen die het huis uit gaan, meer isolatie, energiezuinigere apparaten etc. De markt van de energieprijzen is alles behalve saai en het kan zeer lonend zijn om bijvoorbeeld uw actuele energiekosten bij uw huidige leverancier te checken met die van de andere partijen.

Wind en zonenergie

Zonne-energiepanelen

Ook na isoleren checken of andere partijen goedkoper zijn

Een effect van de enorm gestegen kosten is uiteraard de gestegen vraag naar isolatie. Het isoleren van een huis is uiteraard een lange termijn investering. Stel dat u uw huis flink geïsoleerd heeft dan is het raadzaam om te kijken of andere energiepartijen wellicht beter op de nieuwe situatie aansluiten. De kosten voor energie bestaan (naast de belastingen) uit vaste en variabele kosten. De vaste kosten zijn bijvoorbeeld de leveringskosten in verband met alle leidingen, transport etc.

Zo kan het voor een slechter geïsoleerd huis goedkoper zijn om hogere vaste kosten te hebben en dus juist lagere variabele kosten. Voor een beter geïsoleerd huis zal normaliter het energieverbruik wat lager moeten zijn en daarom kan het wellicht zo zijn dat een contact met lagere vaste kosten en hogere variabele kosten juist weer aantrekkelijker kan zijn. En dit verschilt uiteraard weer per energieaanbieder. Elektriciteit vergelijken is dus een hele relevante zaak. Want in de huidige energietransitie zien we een overgang van gas naar elektra. Denkt u bijvoorbeeld aan het verwarmen van uw huis met een warmtepomp in plaats van een centrale verwarming op gas. En uiteraard is de opkomst van de elektrische auto een enorme boost voor het elektriciteitsverbruik. Verder zijn er natuurlijk ook veel andere elektrische apparaten in opkomst zoals alles dat met de digitale techniek te maken heeft (telefoons, camera’s, televisies, internet etc.). We zien dus dat het elektraverbruik steeds dominanter wordt in het totale energieplaatje.

Een groot nadeel van de enorme vraag naar elektra is natuurlijk de beperking in verband met de maximale capaciteit van een energienetwerk. De capaciteit komt nu al vaak in het gedring en zal vermoedelijk alleen maar vaker problemen geven in verband met de stijgende vraag van ook de nog te bouwen huizen. U ziet het al, de energiemarkt is enorm in beweging en het is absoluut lonend om te controleren of uw huidige energieleverancier nog wel goed aansluit op uw huidige energievraag.