Umicore - Transparantieverklaringen van SFPIM

Transparantieverklaringen van SFPIM


In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) onlangs Umicore ervan in kennis gesteld dat zij de statutaire drempel van 3% en de wettelijke drempel van 5% voor de directe stemrechten op 3 mei 2024 en op 8 mei 2024 naar boven heeft overschreden.

De totale directe stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten staan nu op 5,00%.


Samenvatting van alle transacties:

Datum van drempeloverschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
3 mei 20248 mei 20243,82%0,00%3,82%
8 mei 202410 mei 20245,00%0,00%5,00%


Inhoud van de kennisgeving van 10 mei 2024:

De meest recente kennisgeving bevatte volgende elementen:

 • Datum van kennisgeving: 10 mei 2024
 • Datum van drempeloverschrijding: 8 mei 2024
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 5%
 • Kennisgeving door: SFPIM
 • Noemer: 246.400.000
 • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten


Inhoud van de kennisgeving van 8 mei 2024:

 • Datum van kennisgeving: 8 mei 2024
 • Datum van drempeloverschrijding: 3 mei 2024
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: SFPIM
 • Noemer: 246.400.000
 • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com
Benoit Mathieu+32 2 227 73 72 benoit.mathieu@umicore.com
Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com

  

Umicore profiel

Umicore is een bedrijf dat zich toelegt op circulaire materiaaltechnologie en op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, chemie en metallurgie een wezenlijk verschil maakt. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier Business Groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke Business Group is onderverdeeld in marktgerichte business units met een aanbod van materialen en oplossingen die aan de spits staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar zijn in het dagelijks leven.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De overkoepelende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren in overeenstemming met haar missie: Materials for a better life.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore zijn wereldwijd verspreid om, met meer dan 11.500 werknemers, haar internationale klantenbasis zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,9 miljard (omzet van € 18,3 miljard) in 2023.