Notulen Algemene Vergadering

Notulen Algemene Vergadering

Gereglementeerde informatie

15 mei 2024, 8u00

Kinepolis Group NV heeft op 8 mei 2024 een Gewone Algemene Vergadering gehouden. Alle voorgestelde agendapunten werden goedgekeurd.

De notulen van de vergadering zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group NV via deze link.

Kinepolis Group NV   
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

www.kinepolis.com/corporate - companysecretary@kinepolis.com