GECORRIGEERD: EverWind Fuels werkt samen met Havenbedrijf Rotterdam, Europa's grootste zeehaven, aan de ontwikkeling van een groenewaterstofketen

Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam-EverWind erkent EverWind als wereldwijd toonaangevend project voor groene waterstof

ROTTERDAM, Nederland, May 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EverWind Fuels ("EverWind"), de toonaangevende Noord-Amerikaanse ontwikkelaar van een hub voor groene brandstoffen, met zwaartepunt in Atlantisch Canada, werd vandaag bijgestaan door ambtenaren van de provincie Nova Scotia voor de aankondiging van een samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam om een toevoerketen voor groene waterstof uit te bouwen.

Havenbedrijf Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa en is de beheerder, exploitant en ontwikkelaar van de Rotterdamse haven en industriegebieden. Havenbedrijf Rotterdam is een belangrijke energiehaven voor Noordwest-Europa en een cruciaal distributiekanaal voor het industriële hart van Duitsland, het Ruhrgebied.

Met deze samenwerking zal EverWind's groenewaterstofproductie vanuit zijn projecten in Atlantisch Canada de oprichting door Havenbedrijf Rotterdam ondersteunen van een internationale hub voor waterstofproductie, -import, -toepassing en -transport naar andere landen in Noordwest-Europa. Er wordt nu driemaal meer energie via Rotterdam getransporteerd dan er in heel Nederland wordt verbruikt, en de verwachting is dat er in 2050 achttien miljoen ton waterstof via Rotterdam zal worden ingevoerd. Er zijn verschillende vergevorderde ontwikkelingen in Havenbedrijf Rotterdam om al in 2026 groene ammoniak te ontvangen, en ammoniak- en waterstofgebruikers binnen het Rotterdamse havencomplex zijn aangesloten op de verschillende corridors voor groene brandstoffen.

EverWind heeft onlangs het front-end engineering design (FEED) afgerond, waaraan meer dan 110.000 uur engineering is besteed. Dit is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het project, en de eerste aangekondigde voltooiing van een FEED voor een grootschalige productiefaciliteit voor groene waterstof en groene ammoniak in Noord-Amerika.

Citaten:

"Het opzetten van succesvolle groenewaterstofprojecten vereist de ontwikkeling van een wereldwijde toeleveringsketen, en we zijn opgetogen te kunnen samenwerken met Havenbedrijf Rotterdam, Europa's grootste zeehaven, om dit streven te ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat onze projecten in Atlantisch Canada de groenste, meest rendabele groene waterstof in Noord-Amerika zullen produceren om koolstofintensieve processen in binnen- en buitenland te ontkolen."

Trent Vichie
Oprichter en CEO, EverWind Fuels

"Nova Scotia staat klaar om wereldleider te worden in de productie van groene waterstof. Onze regering is opgetogen het gastland te kunnen zijn voor het Point Tupper-project van EverWind, dat groene banen en een schone, duurzame toekomst voor Nova Scotians zal opleveren. Leiderschap op het gebied van groene waterstof zal ons en onze wereldwijde partners helpen om onze groene economieën te ontwikkelen en klimaatverandering te bestrijden."

De edelachtbare Tim Houston,
Premier van Nova Scotia

"Als Europa's grootste energiehub erkennen we het belang van groene waterstof voor de ontkoling van de Europese industrie en we zetten dan ook infrastructuur, faciliteiten en samenwerkingsverbanden op die ons zullen helpen dit te realiseren. EverWind ondersteunt onze inspanningen voor de invoer van groene waterstof door een belangrijk project te ontwikkelen voor de grootschalige productie van groene waterstof. We verwachten dat de productie van groene waterstof en groene ammoniak van EverWind een van de eerste volumes uit Noord-Amerika zal zijn die in Europa aan land komt."

Boudewijn Siemons,
CEO Havenbedrijf Rotterdam

Over EverWind Fuels

EverWind is de grootste onafhankelijke ontwikkelaar van groene waterstof in Noord-Amerika. EverWind ontving de eerste milieugoedkeuring in Noord-Amerika voor een grootschalig groenewaterstofproject en is vergevorderd in het ontwerp, de engineering en de ontwikkeling van de eerste fase van zowel zijn groene-energieopwekkingsprojecten als de productiefaciliteit die deze energie zal omzetten in groene waterstof en groene ammoniak. EverWind bezit en exploiteert de diepste ijsvrije aanlegplaats aan de oostkust van Noord-Amerika, met toegang tot spoor- en wegverbindingen en pijpleidingen van wereldklasse. Onze cultuur waarin veiligheid voorop staat, wat blijkt uit onze 18 jaar zonder ongevallen met verzuim, weerspiegelt een hoogopgeleid en sterk gecertificeerd personeelsbestand.

EverWind heeft drie First Nations-partners en is een voorvechter van betekenisvolle betrokkenheid met de houders van rechten en de bevordering van sociale en economische verzoening. Op lokaal niveau werkt het bedrijf nauw samen met gemeenten en belangenorganisaties.

Tegelijk is EverWind bezig met de ontwikkeling van een project voor groene brandstoffen op wereldschaal op het schiereiland Burin in Newfoundland en Labrador. Dit project is van cruciaal belang voor de schaal en de rendabele windbronnen die nodig zijn om de ambities van enkele van 's werelds grootste industriële bedrijven te ondersteunen in hun streven naar een transitie naar groene energie. EverWind bereidt momenteel de aanvraag voor de milieuvergunning voor en heeft tot nu toe 17 maanden aan milieugegevens verzameld via de grootste windmeetcampagne ooit uitgevoerd in de provincie. EverWind blijft in gesprek met de gemeenschappen en stakeholders op het Burin-schiereiland en werkt nauw samen met de overheid van Newfoundland en Labrador om de economische, sociale en ecologische welvaart van de regio voor de komende generaties te verzekeren.

EverWind wordt geleid door Trent Vichie, medeoprichter van Stonepeak Infrastructure Partners en voormalig partner van Blackstone. Het ontwikkelingsteam van EverWind bestaat uit meer dan 20 leden die eerder leidinggevende posities hebben bekleed bij diverse bedrijven in de sectoren infrastructuur, private equity, duurzame energie, engineering en nutsvoorzieningen. EverWind wordt ook ondersteund door een adviesteam van wereldklasse, dat Black & Veatch, ILF, RES, Strum Consulting, McInnes Cooper, King & Spalding, McKinsey, CIBC en Citi omvat.

Havenbedrijf Rotterdam is een hoeksteen van de Nederlandse en Europese transportsystemen en economie. Naast de grote economische en maatschappelijke waarde van de haven voor de regio Rotterdam-Rijnmond profiteren ook de logistieke sector en bedrijven die importeren en exporteren in de rest van Nederland en Europa van de haven via banen, toegevoegde waarde, inkomsten en bedrijfslocaties. De kerntaken van Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de haven en een vlotte en veilige afhandeling van de verscheping. Havenbedrijf Rotterdam wil de positie van de haven als logistiek knooppunt en toekomstbestendig industrieel complex versterken. Daarbij gaat het niet zozeer om de grootte, als wel om de kwaliteit. Havenbedrijf Rotterdam neemt verantwoordelijkheid voor de impact van de activiteiten in de haven op het klimaat en de directe omgeving. De gezondheid en veiligheid van huidige en toekomstige generaties vormen een integraal onderdeel van onze besluitvorming, ook in onze samenwerking met bedrijven. Havenbedrijf Rotterdam: circa 1.300 werknemers, inkomsten circa € 842 miljoen en bruto investeringen € 295 miljoen. Havengebied: 12.500 ha havengebied (land en water, waarvan meer dan 6.000 ha industrieterreinen). Lengte van het havengebied: meer dan 40 km. Goederenoverslag: circa 439 miljoen ton vracht per jaar. Scheepvaart: circa 28.000 zeeschepen en 90.000 binnenschepen per jaar. Werkgelegenheid: circa 193.000 banen (direct en indirect Rotterdam-Rijnmond). Toegevoegde waarde: € 30,6 miljard, 3,2% van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Havenbedrijf Rotterdam genereert meer dan 500.000 banen en biedt een toegevoegde waarde van meer dan € 60 miljard voor Nederland.

Adam Langer
Directeur Public Affairs
info@everwindfuels.com
(902) 201-0643