Nextensa biedt haar aandeelhouders een keuzedividend aan

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 22 mei 2024, 07h30


NEXTENSA BIEDT HAAR AANDEELHOUDERS EEN KEUZEDIVIDEND AAN 


De gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Nextensa NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Nextensa’) van 21 mei 2024 hebben alle aan hen voorgelegde agendapunten met de noodzakelijke meerderheden goedgekeurd, waaronder ook het voorstel tot uitkering van een bruto-dividend van EUR 1,50 (EUR 1,05 netto, na aftrek van de roerende voorheffing van 30%) voor het boekjaar 2023.

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft hierna, in het kader van het toegestane kapitaal, besloten om de aandeelhouders een keuzedividend aan te bieden. Vanaf 27 mei 2024 tot en met 7 juni 2024 (16:00 CEST) krijgen de aandeelhouders van Nextensa de mogelijkheid om in te schrijven op nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 44,10 per nieuw aandeel door de inbreng van de netto-dividendrechten verbonden aan hun aandelen, vertegenwoordigd door coupon nr. 29. De uitgifteprijs komt overeen met een korting van 8,13% op de slotkoers van 21 mei 2024.

VOOR MEER INFORMATIE 

Tim Rens | Chief Financial Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu

OVER NEXTENSA 

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2024 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 445M (waarde 31/03/2024).


Bijlage