Resultaat van Solvays Algemene Aandeelhoudersvergadering

Brussel, 8 mei 2018 --- Solvay hield vandaag zijn Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in zijn hoofdzetel te Brussel.

De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het brutodividend van € 3,60 per aandeel goed voor het fiscaal jaar 2017. Na de voorschotbetaling op 18 januari 2018 van € 1,38 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend € 2,22 per aandeel, te betalen vanaf 23 mei 2018.

Tijdens de Algemene Vergadering keurden de aandeelhouders eveneens de herverkiezing benoeming goed van de bestuurders van de Raad. Mevrouw Rosemary Thorne en de Heer Gilles Michel werden herverkozen als onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar, tot mei 2022. De Heren Philippe Tournay en Matti Lievonen werden benoemd als onafhankelijke bestuurders van de Raad van Bestuur en vervangen de Heren Denis Solvay en Bernhard Scheuble die besloten hebben de hernieuwing van hun mandaat niet aan te vragen.

De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van de Algemene Vergadering zijn beschikbaar op Solvays investors website.

       VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto's, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 24 500* werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs ( Bloomberg : SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma. *Cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides.


Media Relations
  Caroline Jacobs Amandine Grison  
  +32 2 264 1530 +33 1 40 75 81 49

 
 
Investor Relations
Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov
+32 2 264 3694 +1 6098604608 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687

Bijlage