Ackermans & van Haaren: de Algemene Aandeelhoudersvergadering keurt alle voorstellen tot besluit goed met ruime meerderheid

Geachte aandeelhouder,

Geachte mevrouw, geachte heer,


Gelieve bijgevoegd ons persbericht te vinden over de Algemene Aandeelhoudersvergadering an 27 mei 2024, waarop alle voorstellen tot besluit met een ruime meerderheid werden goedgekeurd. Het betrof onder andere de goedkeuring van de jaarrekeningen, een bruto dividend van 3,40 euro per aandeel, de herbenoeming van bestuurders en de benoeming van de bedrijfsrevisor (zie bijlage).


Met vriendelijke groeten,

Ackermans & van Haaren

Bijlage