Wat zijn de drie verantwoordelijkheden van een BHV'er?

Als werkgever heb je de verplichting om een veilige werkomgeving voor het personeel te creëren. Daarom dien je de BHV op orde te hebben, zodat bijvoorbeeld de gevolgen van een bedrijfsongeluk of brand geminimaliseerd blijven. Wat houdt de BHV echter in, wat zijn de taken van een BHV'er en wat leer je bij een BHV-cursus?

Wat is BHV precies?

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening en gaat over hoe te handelen bij een onveilige werksituatie. Sinds 1994 is ieder bedrijf volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen met betrekking tot de BHV. Zo moeten er op de werkvloer altijd BHV'ers beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om een of meerdere medewerkers die een BHV-training gevolgd hebben.

Wat zijn de taken van een BHV'er?

Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft een BHV'er drie hoofdtaken:

- Begeleiding en steun bieden bij een bedrijfsongeval
- Is een werknemer onwel geworden of gewond geraakt? De BHV'er grijpt direct in om eerste hulp te verlenen. Het kan hierbij ook gaan om levensreddend handelen, zoals het werken met een AED of reanimatie.
- Het minimaliseren of tegengaan van brand en ervoor zorgen dat de gevolgen van een ongeval beperkt zijn

Als BHV'er ondersteun je bij het ontruimen van het kantoorpand en help je bij het blussen van een brand. Bij nood direct hulpinstanties alarmeren en alle personen uit het bedrijfspand evacueren

Is er bijvoorbeeld een brand ontstaan, dan zorgt de BHV'er ervoor dat de hulpdiensten meteen op de hoogte worden gebracht. Verder zorgt hij of zij ervoor dat alle personen uit het pand veilig zijn.

Welke taken een BHV'er precies heeft, hangt onder meer af van de bedrijfsrisico's in jouw onderneming. Als BHV'er op een kantoor krijg je te maken met andere veiligheidsrisico's dan op een werkplaats. Het draait er in ieder geval om dat de BGV'er een sleutelrol heeft binnen de bedrijfshulpverlening. Als BHV'er ben je het aanspreekpunt voor collega's, cliënten en hulpverleners. De BHV'er is stressbestendig en beperkt zoveel mogelijk de gevolgen, zodat professionele hulpverleners direct ter plaatse kunnen handelen.

Wat leer je op een BHV-cursus?

Bij de BHV-training van 112BHV volg je zowel een e-learning cursus als een praktijktraining. Bij de BHV-training online test je je huidige kennis over de bedrijfsveiligheid. Na het doorlopen van dit e-learningprogramma, ontvang je een theoriecertificaat. Vervolgens gaat iedere deelnemer aan de slag met het praktijkgedeelte. Hierdoor oefen je onderdelen als reanimeren, de stabiele zijligging, het gebruik van AED, verbanden aanleggen en branden blussen. Tijdens de cursus oefen je in kleine groepen van 3 tot 4 personen, waarbij je ook van elkaar leert. Deze training duurt circa vier uur. Vervolgens beschik je over de benodigde kennis om de taken van BHV'er waar te nemen.