SYENSQO - Verwerving van eigen aandelen

Verwerving van eigen aandelen

Brussel, België - 1 juli 2024 – 17u45 CEST

In overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maakt Syensqo NV (“Syensqo” of de “Vennootschap”) hierbij bepaalde informatie bekend in verband met zijn Aandelen Inkoopprogramma, aangekondigd op 25 juni 2024. 

In het kader van dit Aandelen Inkoopprogramma, dat voorziet in de inkoop van maximaal 983.000 Syensqo-aandelen, kondigt Syensqo aan dat het 90.000 Syensqo-aandelen heeft ingekocht tijdens de periode van 25 juni 2024 tot en met 28 juni 2024, als volgt: 

Datum van de inkopen Markt / MTF Aantal aandelen Gemiddelde prijs betaald (€) Totaal (€) Laagste prijs betaald (€) Hoogste prijs betaald (€)
25 juni 2024 MTF (Aquis) 2.208 88,22 194.791,53 87,65 89,42
25 juni 2024 MTF (CBOE DXE) 12.849 88,29 1.134.382,96 87,52 89,46
25 juni 2024 Euronext Brussels 28.940 88,33 2.556.171,80 87,51 89,46
26 juni 2024 MTF (Aquis) 1.822 89,14 162.407,07 87,28 89,84
26 juni 2024 MTF (CBOE DXE) 10.024 88,64 888.546,41 86,16 89,97
26 juni 2024 Euronext Brussels 34.157 88,41 3.019.779,38 86,01 90,04
Totaal 90.000   7.956.079,14    

Op 28 juni 2024, bezat de Vennootschap in totaal 741.372 eigen aandelen, verspreid als volgt:

  • 90.000 Syensqo-aandelen in het kader van het Aandelen Inkoopprogramma; en
  • 651.372 Syensqo-aandelen bij Syensqo Stock Option Management SRL (“SSOM”), een 100% indirecte dochtervennootschap van Syensqo. 

Contacten

Investeerders & Analisten Media   
Sherief Bakr
+44 7920 575 989

Bisser Alexandrov
+33 607 635 280

investor.relations@syensqo.com
Nathalie van Ypersele
+32 478 20 10 62

Perrine Marchal
+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber
+32 487 74 38 07

media.relations@syensqo.com

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Syensqo verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien. 

Over Syensqo 

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.
Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Investeerdersrelaties bronnen

Bijlage